Infrastrukturni stroški v Motali in Sundsvallu

Od 1. februarja dalje bodo morala vozila, registrirana na Švedskem in v tujini, plačevati pristojbine za mostove v Motali in Sundsvallu.

Pristojbine za mostove so infrastrukturni stroški. Namen je, da uporabniki mostu pomagajo pri pokrivanju stroškov mostu. Sistem plačevanja je popolnoma samodejen. Ko ob prihodu na most prečkate kotrolno točko, vas slika kamera in lastniku vozila se pošlje potrdilo o plačilu.

Kot lastnik vozila ste odgovorni za pravočasno plačilo, tudi če potrdila o plačilu niste prejeli.

Če zneska ne poravnate pravočasno, mu bo dodana še zamudna globa v višini 300 SEK. Če tudi tega zneska ne poravnate, mu bo dodana še dodatna globa v višini 500 SEK.

Če ima lastnik vozila na Švedskem več kot 5000 SEK neporavnanih dolgov in je od roka za plačilo minilo najmanj 6 mesecev, lahko izdamo prepoved uporabe vozila.

1. mesec

Vi vozite mimo kontrolne točke in število prečkanj v 1. mesecu se beleži.

2. mesec

Določi se znesek, ki ga je treba plačati z 1. mesec, in na koncu 2. meseca se pošlje potrdilo o plačilu.

3. mesec

Do datuma, navedenega v potrdilu, moramo prejeti plačilo za 1. mesec.

Pristojbino za mostove morajo plačati avtomobili, lahka tovorna vozila (največja bruto teža
3,5 tone), avtobusi (največja bruto teža 14 ton) in težka tovorna vozila (več kot 3,5 tone).

Pristojbina velja za eno prečkanje, zaračunava pa se 24 ur na dan in 365 dni na leto.

Zneski se razlikujejo in so odvisni od vrste vozila:

Motala

Sundsvall

Avtomobil: 5 SEK

Lahko tovorno vozilo: 5 SEK

Avtobus (največja bruto teža 14 ton): 5 SEK

Težko tovorno vozilo (več kot 3,5 tone): 11 SEK

Avtomobil: 9 SEK

Lahko tovorno vozilo: 9 SEK

Avtobus (največja bruto teža 14 ton): 9 SEK

Težko tovorno vozilo (več kot 3,5 tone): 20 SEK

Ni se vam treba ustaviti in plačati na kontrolni točki. Ko z vozilom prečkate kontrolno točko, kamera fotografira registrsko tablico vašega vozila. Fotografija se pošlje švedski agenciji za transport, kjer identificirajo vozilo. Če je vozilo registrirano na Švedskem, švedska agencija za transport lastniku vozila pošlje potrdilo o plačilu. Če je vozilo registrirano v tujini, švedska agencija za transport zadolži partnersko agencijo za obveščanje, da s plačilno storitvijo EPASS24 identificira lastnika vozila, mu pošlje račune in od njega izterja plačila.

Ko peljete mimo kontrolne točke, boste na obvestilnih tablah na mostu lahko videli zneske pristojbin za različna vozila. Podatke o trenutnih zneskih pristojbin lahko najdete tudi na spletnem mestu švedske agencije za transport.

Lastnikom vozil, registriranih na Švedskem, švedska agencija za transport na koncu vsakega meseca pošlje potrdilo o plačilu. Če je vozilo registrirano v tujini, švedska agencija za transport zadolži partnersko agencijo za obveščanje, da s plačilno storitvijo EPASS24 identificira lastnika vozila, mu pošlje račune in od njega izterja plačila.

Na računu sta podatek o številu prečkanj kontrolne točke v prejšnjem koledarskem mesecu in skupni znesek plačila. Znesek mora biti na naveden račun nakazan najpozneje do datuma, izpisanega na računu.

 

Pristojbine za mostove morajo plačati avtomobili, tovornjaki in avtobusi, ki tehtajo manj kot 14 ton. Plačila pristojbin so oproščena vozila na nujni vožnji, premični žerjavi in avtobusi s skupno težo vsaj 14 ton ter motorji in mopedi.

Če ste prejeli poziv k plačilu, vendar menite, da smo vam infrastrukturne stroške zaračunali napačno, lahko švedski agenciji za transport pošljete pritožbo.

 Pritožbo lahko pošljete: http://appeal.epass24.com/start

 Pritožbo lahko pošljete po običajni pošti na naslov:

Transportstyrelsen
Omprövning infrastrukturavgift
701 95 Örebro
ŠVEDSKA

V pritožbi morate navesti naslednje:

• registrsko številko vozila
• datum zaračunanega zneska
• razlog za pritožbo proti plačilu
• svoje ime in naslov

Pritožbo mora švedska agencija za transport prejeti največ 60 dni po izdaji plačilne odločbe.

Namen infrastrukturnih stroškov je izboljšati pretok prometa in varnost na cesti ter zmanjšati škodljiv vpliv na okolje, hkrati pa tudi pomagati pri finančnih investicijah v cestno infrastrukturo na drugih območjih.