Davki za zastoje v Stockholmu in Göteborgu

Na Švedskem je v Stockholmu in Göteborgu uveljavljen sistem davkov za zastoje. Od 1. januarja dalje davek velja za vozila, registrirana na Švedskem in zunaj Švedske. V preteklosti je veljal samo za vozila, registrirana na Švedskem.

Sistem plačevanja je popolnoma samodejen. Ko prečkate kontrolno točko, vas slika kamera in lastniku vozila se pošlje potrdilo plačilu.

Spremembe glede vstopne takse za središče Stockholma

S 1. januarjem 2016 bodo začele veljati spremembe glede stockholmske vstopne takse. Prišlo bo do naslednjih sprememb:

  • stockholmska vstopna taksa se bo povišala
  • vstopna taksa bo uvedena tudi na avtocesti Essingeleden
  • zvišala se bo maksimalna dnevna taksa

Povišanje vstopne takse za središče Stockholma

Vstopna taksa bo povišana s 1. januarjem 2016. Po novem bo za vstop v območje vstopne takse in izstop iz njega potrebno plačati 11, 15, 25 ali 35 SEK, odvisno od ure v dnevu.

Vstopna taksa bo uvedena tudi na avtocesti Essingeleden

Vstopna taksa bo s 1. januarjem 2016 uvedena tudi na avtocesti Essingeleden. Znašala bo 11, 15, 22 ali 30 SEK, odvisno od ure v dnevu.

Zvišal se bo maksimalni znesek

Maksimalna dnevna vstopna taksa se bo zvišala na 105 SEK na vozilo.

Namen davka za zastoje je izboljšati pretok prometa in varnost na cesti ter zmanjšati škodljiv vpliv na okolje, hkrati pa tudi pomagati pri finančnih investicijah v cestno infrastrukturo na drugih območjih. Davki za zastoje so utemeljeni z dejstvom, da ljudje, ki povzročajo zastoje in škodijo okolju, družbi povrnejo stroške, ki jih s tem povzročajo.

Davek za zastoje morajo plačati avtomobili, tovornjaki in avtobusi, ki tehtajo manj kot 14 ton. Plačila davka so oproščena vozila na nujni vožnji, premični žerjavi in avtobusi s skupno težo vsaj 14 ton ter motorji in mopedi.

Davek za zastoje se zaračuna vozilom, ki prečkajo kontrolno točko, v času od ponedeljka od petka med 6:00 in 18:29. Davek se ne zaračuna ob sobotah in nedeljah, na državne praznike ali na dan pred državnim praznikom ter v mesecu juliju.

Ker želimo, da bi davek resnično vplival na zmanjšanje prometa, se zneski razlikujejo glede na uro. Znesek je najvišji med obdobji, ko so ceste najbolj obremenjene, ter na mestih, kjer je promet najgostejši.

Najvišji znesek na dan in vozilo je 60 SEK v Göteborgu.

Najvišji znesek na dan in vozilo je 105 SEK v Stockholmu.

 

Göteborg

 

 

Ura

 

Znesek

06:00–06:29   9 SEK
06:30–06:59   16 SEK
07:00–07:59   22 SEK
08:00–08:29   16 SEK
08:30–14:59   9 SEK
15:00–15:29   16 SEK
15:30–16:59   22 SEK
17:00–17:59   16 SEK
18:00–18:29   9 SEK
 18:30–05:59   0 SEK

 

Stockholma  

 

 

 Stockholma

 

Essingeleden

Ura

 

Znesek

 

Znesek

06:30–06:59   15 SEK   15 SEK
07:00-07:29   25 SEK   22 SEK
07:30-08:29   35 SEK   30 SEK
08:30-08:59   25 SEK   22 SEK
09:00-09:29   15 SEK   15 SEK
09:30-14:59   11 SEK   11 SEK
15:00-15:29   15 SEK   15 SEK
15:30-15:59   25 SEK   22 SEK
16:00-17:29   35 SEK   30 SEK
17:30-17:59   25 SEK  

22 SEK

18:00-18:29   15 SEK  

15 SEK

Ni se vam treba ustaviti in plačati na kontrolnih točkah. Ko z vozilom prečkate kontrolno točko, kamera fotografira registrsko tablico vašega vozila. Fotografija se pošlje švedski agenciji za transport, kjer identificirajo vozilo. Če je vozilo registrirano na Švedskem, švedska agencija za transport lastniku vozila pošlje potrdilo o plačilu. Če je vozilo registrirano v tujini, se švedska agencija za transport poveže s partnersko agencijo za obveščanje. Lastniku vozila v tem primeru potrdilo o plačilu pošlje partnerska agencija.

Ko peljete mimo kontrolne točke, se na digitalnem zaslonu na zapornici prikaže znesek.

Lastnikom vozil, registriranih na Švedskem, švedska agencija za transport na koncu vsakega meseca pošlje potrdilo o plačilu. Če je vozilo registrirano v tujini, se švedska agencija za transport poveže s partnersko agencijo za obveščanje. Lastniku vozila v tem primeru potrdilo o plačilu pošlje partnerska agencija.

V potrdilu sta podatek o številu prečkanj kontrolne točke v prejšnjem koledarskem mesecu in skupni znesek plačila. Znesek mora biti na račun za davek za zastoje švedske agencije za transport nakazan najpozneje do datuma, navedenega v potrdilu.

V potrdilu o plačilu je naveden končni znesek za plačilo. V potrdilu je tudi podatek o številu prečkanj kontrolne točke in dnevni znesek. Znesek mora biti na račun za davek za zastoje švedske agencije za transport nakazan najpozneje do datuma, navedenega v potrdilu.

1. mesec 2. mesec 3. mesec

Vi vozite mimo kontrolne točke in število prečkanj v 1. mesecu se beleži.

Določi se znesek, ki ga je treba plačati z 1. mesec, in na koncu 2. meseca se pošlje potrdilo o plačilu.

Do datuma, navedenega v potrdilu, moramo prejeti plačilo za 1. mesec.

Globa za nepravočasna plačila

Če davka ne poravnate pravočasno, vam zaračunamo globo v višini 500 SEK.

Lastniki vozil, ki imajo dolgove na Švedskem

Če ima lastnik vozila na Švedskem več kot 5000 SEK neporavnanih dolgov in je od roka za plačilo minilo najmanj 6 mesecev, lahko izdamo prepoved uporabe vozila.

 

 

Če menite, da smo vam davek za zastoje zaračunali napačno, lahko švedskemu davčnemu uradu (Skatteverket) pošljete pritožbo po e-pošti, faksu ali pisno.

Pritožbo pošljite na:

E-pošta:
fordon@skatteverket.se

Faks:
+46 10-574 51 80

Poštni naslov:
Skatteverket
Trängselskattesektionen
701 87 Örebro
ŠVEDSKA

V pritožbi mora biti navedeno naslednje:

  • registrska številka vozila
  • datum zaračunanega zneskara
  • razlog za pritožbo proti plačilu
  • vaše ime in naslov

Pritožbo mora švedski davčni urad prejeti največ 60 dni po izdaji odločbe o davku ali dodatne globe.

Davke in vse druge nastale stroške morate poravnati kljub pritožbi.

V Göteborgu velja pravilo enojnega zaračunavanja. Skladno s tem pravilom se vozilu, ki kontrolne točke v 60 minutah prečka večkrat, davek zaračuna samo enkrat. Plačati je treba najvišji znesek.

Na Švedskem se lahko infrastrukturni strošek zaračunava samo za nov most, predor ali gorski prelaz, na primer z namenom pokritja stroškov gradnje. Če je most, predor ali gorski prelaz že bil zgrajen z javnim denarjem, švedska zakonodaja ne dovoljuje poznejšega dodatnega zaračunavanja.

Infrastrukturni stroški so utemeljeni z dejstvom, da uporabniki infrastrukture pomagajo pri njenem odplačevanju.

Kadar je cilj zmanjšati zastoje v švedskih mestih, se zaračuna davek za zastoje. Davki za zastoje so utemeljeni z dejstvom, da ljudje, ki povzročajo zastoje in škodijo okolju, družbi povrnejo stroške, ki jih s tem povzročajo.