Mokesčiai už grūstis Stokholme ir Geteborge

Švedijos miestuose Stokholme ir Geteborge galioja mokesčių už grūstis sistema. Nuo sausio 1 d. mokestis bus taikomas Švedijoje ir už jos ribų registruotoms transporto priemonėms. Anksčiau šis mokestis galiojo tik Švedijoje registruotoms transporto priemonėms.

Mokėjimų sistema yra visiškai automatizuota – pravažiavus mokėjimo automatą transporto priemonė yra užregistruojama, o mokėjimo pranešimas yra išsiunčiamas jos savininkui.

Įvažiavimo į Stokholmo miestą mokesčių pasikeitimai

2016 m. sausio 1 d. Stokholme keičiasi įvažiavimo į miestą mokesčių tvarka. Numatomi šie pasikeitimai:

  • Įvažiavimo į Stokholmo miestą mokestis padidės
  • Įvažiavimo į miestą mokestis bus pradėtas taikyti ir Essingeleden
  • Didžiausia per dieną mokama suma padidės

Didesnis įvažiavimo į miestą mokestis Stokholmo centre

Nuo 2016 m. sausio 1 d. didinamas įvažiavimo į miestą mokestis. Naujos įvažiavimo į apmokestintą zoną ir išvažiavimo iš jos mokesčių sumos bus 11, 15, 25 ir 35 kronos priklausomai nuo to, kokiu paros metu važiuosite.

Įvažiavimo į miestą mokestis įvedamas ir Essingeleden

Nuo 2016 m. sausio 1 d. Essingeleden įvedamas įvažiavimo į miestą mokestis. Mokesčių sumos bus 11, 15, 22 ir 30 kronų priklausomai nuo to, kokiu paros metu važiuosite.

Didinama didžiausia mokama suma

Didžiausia per dieną mokama įvažiavimo į miestą mokesčio suma vienai transporto priemonei didinama iki 105 kronų.

Mokesčiu už grūstis siekiama pagerinti transporto priemonių eismo srautą, kelių saugumą ir prisidėti prie aplinkosauginių tikslų, taip pat finansuoti investicijas į kitų regionų kelių infrastruktūrą. Mokesčiai už grūstis yra grindžiami tuo, kad prie grūsčių ir aplinkosaugos problemų prisidedantys žmonės padengtų dėl šių problemų visuomenei kylančias sąnaudas.

Mokestis už grūstis taikomas lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams ir autobusams iki 14 tonų svorio. Tačiau greitosios pagalbos automobiliams, mobiliesiems kranams ir autobusams virš 14 tonų svorio bei motociklams ir mopedams mokestis netaikomas.

Mokestis už grūstis yra taikomas transporto priemonėms, kurios pravažiuoja kontrolės punktą nuo pirmadienio iki penktadienio 6.00–18.29 val. Šeštadieniais ir sekmadieniais, švenčių dienomis, švenčių dienų išvakarėse ir liepos mėnesį mokestis netaikomas.

Siekiant užtikrinti, kad mokestis turėtų pastebimą poveikį mažinant eismo srautus, skirtingu metu yra taikomas skirtingas tarifas – didžiausias mokesčio tarifas galioja intensyviausio eismo metu ir didžiausio srauto vietose.

Didžiausia suma už dieną ir transporto priemonės yra 60 Švedijos kronų Geteborge.

Didžiausia suma už dieną ir transporto priemonės yra 105 Švedijos kronų Stokholme.

Geteborge

Laikas

 

 

Tarifas

06:00–06:29     9 SEK
06:30–06:59     16 SEK
07:00–07:59     22 SEK
08:00–08:29     16 SEK
08:30–14:59     9 SEK
15:00–15:29     16 SEK
15:30–16:59     22 SEK
17:00–17:59     16 SEK
18:00–18:29     9 SEK

 

Stokholme  

 

 

 

Stokholme
centre

 

 

Essingeleden

Laikas     Tarifas     Tarifas
06:30–06:59     15 SEK     15 SEK
07:00-07:29     25 SEK     22 SEK
07:30-08:29     35 SEK     30 SEK
08:30-08:59     25 SEK     22 SEK
09:00-09:29     15 SEK     15 SEK
09:30-14:59     11 SEK     11 SEK
15:00-15:29     15 SEK     15 SEK
15:30-15:59     25 SEK     22 SEK
16:00-17:29     35 SEK     30 SEK
17:30-17:59     25 SEK    

22 SEK

18:00-18:29     15 SEK    

15 SEK

Jums nereikia sustoti ir mokėti kontrolės punktuose. Jūsų transporto priemonei pravažiavus kontrolės punktą, vaizdo kamera užfiksuoja Jūsų transporto priemonės valstybinį numerį. Nuotrauka nusiunčiama Švedijos transporto agentūrai („Transportstyrelsen"), kuri identifikuoja transporto priemonę. Jeigu transporto priemonė yra registruota Švedijoje, agentūra išsiunčia mokėjimo pranešimą transporto priemonės savininkui. Jeigu transporto priemonė yra registruota užsienyje, agentūra bendradarbiauja su pranešimų teikimo partneriu. Šiuo atveju mokėjimo pranešimą transporto priemonės savininkui išsiunčia pranešimų teikimo partneris.

Pravažiuodami mokėjimo automatą ant pakilimo esančiuose skaitmeniniuose ekranuose pamatysite taikomus mokesčio tarifus.

Kiekvieno mėnesio pabaigoje Švedijos transporto agentūra („Transportstyrelsen") išsiunčia mokėjimo pranešimą Švedijoje registruotų transporto priemonių savininkams. Jeigu transporto priemonė yra registruota užsienyje, agentūra bendradarbiauja su pranešimų teikimo partneriu. Šiuo atveju mokėjimo pranešimą transporto priemonės savininkui siunčia pranešimų teikimo partneris.

Mokėjimo pranešime nurodoma, kiek kartų transporto priemonė pravažiavo kontrolės punktą pastarąjį kalendorinį mėnesį, ir visa mokėtina suma. Mokėtiną sumą būtina pervesti į Švedijos transporto agentūros mokesčių už grūstis sąskaitą ne vėliau mokėjimo pranešime nurodytos datos.

 

Mokėjimo pranešime nurodoma visa mokėtina suma. Be to, mokėjimo pranešime pateikiami duomenys apie tai, kiek kartų transporto priemonė pravažiavo kontrolės punktą, taip pat mokėtina suma už dieną. Mokėtiną sumą būtina pervesti į Švedijos transporto agentūros sąskaitą ne vėliau mokėjimo pranešime nurodytos datos.

Pirmas mėnuo Antras mėnuo Trečias mėnuo
Pravažiavus kontrolės punktą fiksuojama, kiek kartų transporto priemonė pravažiavo kontrolės punktą pirmą mėnesį.

Priimamas sprendimas dėl apskaičiuotos mokėtinos sumos už pirmą mėnesį ir antro mėnesio pabaigoje išsiunčiamas mokėjimo pranešimas.

Mokėjimas už pirmą mėnesį turi mus pasiekti iki mokėjimo pranešime nurodytos datos.

Bauda nesumokėjus laiku

Nesumokėjus mokesčio laiku bus taikoma 500 Švedijos kronų bauda.

Baudų už transporto priemonę Švedijoje turinčių transporto priemonių savininkai

Praėjus mažiausiai šešiems mėnesiams nuo mokėjimo datos, transporto priemonių savininkams, už kurių transporto priemonę mokėtinų mokesčių suma Švedijoje viršija 5 000 Švedijos kronų, gali būti uždrausta naudoti transporto priemonę.

Jeigu manote, kad mokestis už grūstis apskaičiuotas neteisingai, galite Švedijos mokesčių agentūrai („Skatteverket") pateikti skundą el. paštu, faksu arba paštu.

Skundus siųskite:

El. paštu:
fordon@skatteverket.se

Faksu:
+46 10-574 51 80

Pašto adresu:
Skatteverket
Trängselskattesektionen
701 87 Örebro
ŠVEDIJA

Jūsų skunde turi būti nurodyti tokie duomenys:

  • transporto priemonės valstybinis numeris
  • sprendimo dėl apskaičiuoto mokesčio priėmimo data
  • priežastis, dėl kurios skundžiate sprendimą
  • Jūsų vardas, pavardė ir adresas

Skundai Švedijos mokesčių agentūrai turi būti pateikti ne vėliau kaip 60 dienų po mokesčio ar papildomo mokesčio apskaičiavimo sprendimo priėmimo.

Mokestis ir kitos mokėtinos sumos privalo būti apmokėtos net tuo atveju, jeigu teikiate skundą dėl apskaičiuoto mokesčio.

Geteborge yra taikoma vienkartinio mokesčio taisyklė. Vadovaujantis šia taisykle, transporto priemonei 60 minučių laikotarpiu pravažiavus kelis kontrolės punktus, mokestis bus taikomas tik vieną kartą. Mokėtina suma bus didžiausias taikomas tarifas.

Švedijoje infrastruktūros mokesčiai gali būti taikomi tik už naujai pastatytus tiltus, tunelius ar kalnų perėjų kelius, siekiant, pavyzdžiui, padengti statybų sąnaudas. Jeigu tiltas, tunelis ar kalnų perėjos kelias jau buvo pastatytas naudojant viešąsias lėšas, remiantis Švedijos įstatymais, vėliau negali būti įvesti jokie mokesčiai.

Infrastruktūros mokesčiai yra grindžiami tuo, kad infrastruktūra besinaudojantys žmonės padėtų padengti jos sąnaudas.

Jeigu tam tikrose Švedijos miesto zonose siekiama sumažinti grūstis, vietoj infrastruktūros mokesčio taikomas mokestis už grūstis. Mokesčiai už grūstis yra grindžiami tuo, kad prie grūsčių ir aplinkosaugos problemų prisidedantys žmonės padengtų dėl šių problemų visuomenei kylančias sąnaudas.