Infrastruktūros mokesčiai Mutaloje ir Sundsvalyje

Nuo vasario 1 d. mokestis už važiavimą tiltais Mutaloje ir Sundsvalyje bus taikomas Švedijoje ir už jos ribų registruotoms transporto priemonėms.

Mokesčiai už važiavimą tiltais yra infrastruktūros mokesčiai. Siekiama, kad tiltais besinaudojantys žmonės prisidėtų prie tiltų sąnaudų padengimo. Mokėjimų sistema yra visiškai automatizuota – priartėjus prie tilto ir pravažiavus kontrolės punktą, transporto priemonė yra užregistruojama, o mokėjimo pranešimas yra išsiunčiamas jos savininkui.

 

Infrastruktūros mokesčiais siekiama pagerinti transporto priemonių eismo srautą, kelių saugumą ir prisidėti prie aplinkosauginių tikslų, taip pat finansuoti investicijas į kitų regionų kelių infrastruktūrą.

Mokesčiai už važiavimą tiltais bus taikomi lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams ir autobusams iki 14 tonų svorio. Tačiau greitosios pagalbos automobiliams, mobiliesiems kranams ir autobusams virš 14 tonų svorio bei motociklams ir mopedams mokesčiai netaikomi.

Pravažiuodami kontrolės punktą ant tilto esančiose informacinėse lentose pamatysite skirtingoms transporto priemonėms taikomus tarifus. Su šiuo metu galiojančiais tarifais taip pat galite susipažinti apsilankę Švedijos transporto agentūros („Transportstyrelsen") interneto svetainėje.

Kiekvieno mėnesio pabaigoje Švedijos transporto agentūra išsiunčia Švedijoje registruotų transporto priemonių savininkams sąskaitas faktūras. Jeigu transporto priemonė registruota užsienyje, Švedijos transporto agentūra kreipiasi į paskirtąjį pranešimų teikimo partnerį, kad šis nustatytų transporto priemonės savininką, išsiųstų jam sąskaitas faktūras ir gautų iš jo mokėjimus per mokėjimo sistemą EPASS24.

Sąskaitoje faktūroje nurodoma, kiek kartų per praėjusį mėnesį transporto priemonė kirto kontrolės punktą ir kokia yra bendra mokėtina suma. Ši suma į paskelbtą sąskaitą turi būti įskaityta ne vėliau kaip sąskaitoje faktūroje nurodytą dieną.

Jums nereikia sustoti ir mokėti kontrolės punktuose. Jūsų transporto priemonei pravažiavus kontrolės punktą, vaizdo kamera užfiksuoja Jūsų transporto priemonės valstybinį numerį. Nuotrauka nusiunčiama Švedijos transporto agentūrai („Transportstyrelsen"), kuri identifikuoja transporto priemonę. Jeigu transporto priemonė yra registruota Švedijoje, agentūra išsiunčia mokėjimo pranešimą transporto priemonės savininkui. Jeigu transporto priemonė yra registruota užsienyje, agentūra bendradarbiauja su pranešimų teikimo partneriu. Šiuo atveju mokėjimo pranešimą transporto priemonės savininkui išsiunčia pranešimų teikimo partneris.

Automobiliams, lengvosioms krovininėms transporto priemonėms (didžiausias bruto svoris 3,5 tonos), autobusams (didžiausias bruto svoris 14 tonų) ir sunkvežimiams (virš 3,5 tonos)
taikomi mokesčiai už važiavimą tiltais.

Mokestis mokamas už važiavimą tiltu ir taikomas visą parą 365 dienas per metus.

Taikomas tarifas priklauso nuo transporto priemonės rūšies.

Mutala

Sundsvalis

Lengvieji automobiliai: 5 Švedijos kronos

Lengvosios krovininės transporto priemonės(didžiausias bruto svoris 3,5 tonos): 5 Švedijos kronos

Autobusai (didžiausias bruto svoris 14 tonų): 5 Švedijos kronos

Sunkvežimiai (virš 3,5 tonų): 11 Švedijos kronų

Lengvieji automobiliai: 9 Švedijos kronos

Lengvosios krovininės transporto priemonės (didžiausias bruto svoris 3,5 tonos): 9 Švedijos kronos

Autobusai (didžiausias bruto svoris 14 tonų): 9 Švedijos kronos

Sunkvežimiai (virš 3,5 tonų): 20 Švedijos kronų

Jeigu privalote susimokėti, bet manote, kad sprendimas dėl infrastruktūros mokesčio yra klaidingas, galite pateikti skundą Švedijos transporto agentūrai.

Siųsti skundus: http://appeal.epass24.com/start

Siųskite skundą paštu:
Transportstyrelsen
Omprövning infrastrukturavgift
701 95 Örebro
ŠVEDIJA

Jūsų skunde turi būti nurodyti tokie duomenys:

• transporto priemonės valstybinis numeris
• sprendimo dėl apskaičiuoto mokesčio priėmimo data
• priežastis, dėl kurios skundžiate sprendimą
• Jūsų vardas, pavardė ir adresas

Skundai Švedijos transporto agentūrai turi būti pateikti ne vėliau kaip 60 dienų po mokesčio apskaičiavimo sprendimo priėmimo.

Transporto priemonės savininkui tenka atsakomybė užtikrinti, kad mokesčiai būtų sumokėti laiku, net jeigu nebuvo gautas mokėjimo pranešimas.

Nesumokėjus mokesčių laiku, prie sumos bus pridėta 300 Švedijos kronų bauda už vėlavimą sumokėti. Nesumokėjus šios sumos, taikomas papildomas 500 Švedijos kronų mokestis.

Praėjus mažiausiai šešiems mėnesiams nuo mokėjimo datos, transporto priemonės savininkui, už kurio transporto priemonę mokėtinų mokesčių suma Švedijoje viršija 5 000 Švedijos kronų, gali būti uždrausta naudoti transporto priemonę.

Pirmas mėnuo

Pravažiavus kontrolės punktą fiksuojama, kiek kartų transporto priemonė pravažiavo kontrolės punktą pirmą mėnesį.

Antras mėnuo

Priimamas sprendimas dėl apskaičiuotos mokėtinos sumos už pirmą mėnesį ir antro mėnesio pabaigoje išsiunčiamas mokėjimo pranešimas.

Trečias mėnuo

Mokėjimas už pirmą mėnesį turi mus pasiekti iki mokėjimo pranešime nurodytos datos.