Infrastruktūras nodevas Mūtalā un Sundsvallā

No 1. februāra Zviedrijā un ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem ir jāmaksā tilta lietošanas nodevas Mūtalā un Sundsvallā.

Tilta lietošanas nodevas ir infrastruktūras nodevas. Šīs nodevas paredzētas, lai cilvēki, kas izmanto tiltu, palīdzētu segt tilta izmaksas. Maksājumu sistēma ir pilnībā automātiska. Kad jūs braucat garām kontrolpunktam tilta galā, tas tiek reģistrēts, un automašīnas īpašniekam tiek nosūtīts rēķins.

 

Infrastruktūras izmantošanas nodevas mērķis ir uzlabot satiksmes plūsmu, satiksmes drošību un vidi, kā arī palīdzēt finansēt ieguldījumus ceļu infrastruktūrā citās jomās.

Tiltu izmantošanas nodevas ir jāmaksā vieglajām automašīnām, vieglajām kravas automašīnām (maksimālais pilnsvars –3,5 t), autobusiem (maksimālais pilnsvars – 14 t) un smagajām kravas automašīnām (virs 3,5 t).

Nodeva jāmaksā par šķērsošanas reizi, to iekasē 24 stundas dienā, 365 dienas gadā.

Nodeva atšķiras atkarībā no transportlīdzekļa veida:

Mūtala

Sundsvalla

Vieglā automašīna: 5 SEK

Vieglā kravas automašīna: 5 SEK

Autobuss (maksimālais pilnsvars 14 tonnas): 5 SEK

Smagā kravas automašīna (virs 3,5 tonnām): 11 SEK

Vieglā automašīna: 9 SEK

Vieglā kravas automašīna: 9 SEK

Autobuss (maksimālais pilnsvars 14 tonnas): 9 SEK

Smagā kravas automašīna (virs 3,5 tonnām): 20 SEK

Tilta izmantošanas nodeva jāmaksā vieglajām automašīnām, kravas automašīnām un autobusiem, kuru pilnā masa ir mazāka par 14 tonnām. Nodeva nav jāmaksā operatīvajiem transportlīdzekļiem, autoceltņiem un autobusiem ar pilno masu vismaz 14 tonnas.

Braucot cauri kontrolpunktam, jūs redzēsiet informatīvas zīmes, kurās ir norādīts tilta izmantošanas nodevas apmērs dažādiem transportlīdzekļiem. Informāciju par spēkā esošajām nodevām varat atrast arī Zviedrijas Transporta pārvaldes (Transportstyrelsen) tīmekļa vietnē.

Katra mēneša beigās Zviedrijas Transporta pārvalde izsūta rēķinus Zviedrijā reģistrēto transportlīdzekļu īpašniekiem. Ja transportlīdzeklis ir reģistrēts ārzemēs, Zviedrijas Transporta pārvalde izmanto paziņošanas partnera pakalpojumus. Paziņošanas partneris identificē transportlīdzekļa īpašnieku, izsūta rēķinus un saņem maksājumus no transportlīdzekļa īpašnieka, izmantojot maksājumu pakalpojumu EPASS24.

Rēķinā ir norādīts, cik reižu transportlīdzeklis ir braucis garām kontrolpunktiem iepriekšējā kalendārajā mēnesī un kopējā apmaksas summa. Rēķina summa ir jāieskaita norādītajā kontā ne vēlāk kā rēķinā norādītajā datumā.

Jums nav jāapstājas un jāmaksā pie kontrolpunkta. Kad transportlīdzeklis pabrauc garām kontrolpunktam, kamera uzņem jūsu transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmes attēlu. Attēls tiek nosūtīts uz Zviedrijas Transporta pārvaldi (Transportstyrelsen), kur transportlīdzeklis tiek identificēts. Tad, ja transportlīdzeklis reģistrēts Zviedrijā, Zviedrijas Transporta pārvalde nosūta rēķinu transportlīdzekļa īpašniekam. Ja transportlīdzeklis reģistrēts ārvalstīs, Zviedrijas Transporta pārvalde sadarbojas ar paziņošanas partneri. Šajā gadījumā paziņošanas partneris nosūta rēķinu transportlīdzekļa īpašniekam.

Ja saņemat rēķinu, bet uzskatāt, ka lēmums par infrastruktūras nodevas samaksu ir kļūdains, varat to pārsūdzēt Zviedrijas Transporta pārvaldē.

Sūtiet savu pārsūdzību pa pastu uz adresi:

Transportstyrelsen
Omprövning infrastrukturavgift
701 95 Örebro
ZVIEDRIJA

Sūtiet savu pārsūdzību uz: http://appeal.epass24.com/start

Pārsūdzībā jāiekļauj šāda informācija:

• transportlīdzekļa reģistrācijas numurs; • lēmuma datums par nodevu apmaksu; • lēmuma pārsūdzības iemesls; • jūsu vārds, uzvārds un adrese.

Zviedrijas Transporta pārvaldei pārsūdzība jāsaņem ne vēlāk kā 60 dienu laikā no lēmuma par nodevu apmaksu pieņemšanas brīža.

Kā transportlīdzekļa īpašniekam jūsu atbildība ir nodrošināt, ka nodevas tiek nomaksātas laikā, pat ja neesat saņēmis rēķinu.

Ja nodeva netiek samaksāta laikus, summai tiks pievienota nokavējuma nauda 300 SEK. Ja joprojām nesamaksāsiet noteiktajā laikā, tiks piemērota papildu maksa 500 SEK apmērā.

Ja transportlīdzekļa īpašnieks Zviedrijā ir parādā vairāk nekā 5000 SEK un pagājuši vismaz seši mēneši kopš maksājuma termiņa, transportlīdzekli var aizliegt izmantot satiksmē.

1. mēnesis

Jūs pabraucat garām kontrolpunktam un tiek reģistrēts, cik reizes transportlīdzeklis braucis garām kontrolpunktam 1. mēnesī.

2. mēnesis

Tiek pieņemts lēmums par summu, kas maksājama par 1. mēnesi, un 2. mēneša beigās tiek nosūtīts rēķins.

3. mēnesis

Maksājumam par 1.mēnesi jāienāk mūsu kontā līdz rēķinā norādītajam datumam.