Infrastruktuurimaksud Motalas ja Sundsvallis

1. veebruarist tuleb nii Rootsis kui ka välismaal registreeritud sõidukite eest tasuda Motalas ja Sundsvallis sillamaksu.

Sillamaksud on infrastruktuurimaksud. Mõte on selles, et silla kasutajad aitavad tasuda sillaga seotud kulude eest. Maksesüsteem on täiesti automaatne. Kui möödute sillale lähenemisel kontrollpunktist, registreeritakse mööduv sõiduk ja selle omanikule saadetakse maksekorraldus.

 

Infrastruktuurimaksude eesmärk on parendada liiklusvooge, teeohutust ja keskkonda, samuti aidata rahastada investeeringuid teede infrastruktuuri muudes piirkondades.

Sillamaksu tuleb maksta sõiduautode, veokite ja vähem kui 14 tonni kaaluvate busside eest. Maksu ei pea maksma hädaabisõidukite, liikurkraanade ja enam kui 14-tonnise kogumassiga busside, samuti mootorrataste ja mopeedide eest.

Kui sõidate läbi kontrollpunkti, näete erinevate sõidukite maksumäärasid silla juures olevatel teabetahvlitel. Teavet kehtivate maksumäärade kohta leiate ka Rootsi Transpordiameti veebisaidilt.

Iga kuu lõpus saadab Rootsi Transpordiamet Rootsis registreeritud sõiduki omanikele maksekorralduse. Kui sõiduk on registreeritud välismaal, võtab Rootsi Transpordiamet ühendust teavituspartneriga. Sel juhul saadab teavituspartner sõiduki omanikule maksekorralduse.

Maksekorraldusess on märgitud see, mitu korda sõiduk möödus kontrollpunktist eelnenud kalendrikuu jooksul ning tasumisele kuuluv kogusumma. Summa peab hiljemalt maksekorralduses märgitud kuupäeval laekuma Rootsi Transpordiameti infrastruktuurimaksude kontole.

Sõiduautode, kergete kaubaveokite (kuni 3,5 tonni), busside (kuni 14 tonni) ja raskete kaubaveokite (üle 3,5 tonni) eest tuleb tasuda sillamaksu. Maksu võetakse iga sillaületuse eest ööpäevaringselt 365 päeva aastas.

Maksumäär sõltub sõidukiliigist:

Motala

Sundsvall

Sõiduauto: 5 SEK

Kerge kaubaveok: 5 SEK

Buss (kuni 14 tonni): 5 SEK

Raske kaubaveok (üle 3,5 tonni): 11 SEK

Sõiduauto: 9 SEK

Kerge kaubaveok: 9 SEK

Buss (kuni 14 tonni): 9 SEK

Raske kaubaveok (üle 3,5 tonni): 20 SEK

 

Te ei pea tasumiseks kontrollpunktis peatuma. Kui möödute oma sõidukiga kontrollpunktist, pildistab sealne kaamera teie sõiduki registreerimismärgi. Foto saadetakse Rootsi Transpordiametile, kus sõiduk tuvastatakse. Seejärel saadab Rootsi Transpordiamet sõiduki omanikule maksekorralduse, kui sõiduk on registreeritud Rootsis. Kui sõiduk on registreeritud välismaal, võtab Rootsi Transpordiamet ühendust teavituspartneriga. Sel juhul saadab teavituspartner sõiduki omanikule makseteate.

Kui teilt nõutakse maksu tasumist, kuid te leiate, et infrastruktuurimaksu käsitlev otsus on ebaõige, saate selle esitada kaebuse Rootsi Transpordiametilemeie.

Saatke oma kaebus: http://appeal.epass24.com/start

Saatke oma kaebus postiga aadressil:
Transportstyrelsen
Omprövning infrastrukturavgift
701 95 Örebro
ROOTSI

Kaebuses tuleb märkida järgmised andmed:

• sõiduki registreerimisnumber
• maksuotsuse kuupäev
• otsuse peale kaebamise põhjus
• oma nimi ja aadress

Kaebus peab laekuma Rootsi Transpordiametile hiljemalt 60 päeva jooksul maksuotsuse tegemise kuupäevast.

Makseteates on märgitud tasumisele kuuluv kogusumma. Makseteates on märgitud ka see, mitu korda sõiduk möödus kontrollpunktist ning summa päeva kohta. Summa peab hiljemalt makseteates märgitud kuupäeval laekuma Rootsi Transpordiameti infrastruktuurimaksude kontole.

Kuu 1

Kontrollpunktist möödumisel registreeritakse teatava sõiduki puhul kontrollpunktist möödumiste arv kuul 1.

Kuu 2

Kuu 1 eest tasumisele kuuluv summa määratakse kindlaks ning kuu 2 lõpus saadetakse välja maksekorraldus.

Kuu 3

Makse kuu 1 eest peab meile laekuma makseteatel märgitud kuupäevaks.

Sõiduki omanikuna peate veenduma, et maks tasutakse õigeks ajaks, isegi kui te ei ole maksekorraldust saanud.

Kui te ei tasu maksu õigeks ajaks, kohaldatakse teile viivistrahvi suurusega 300 SEK. Kui te maksu ikka ei tasu, nõutakse teilt täiendavalt sisse 500 SEK suurusne summa

Kui sõiduki omanikul on Rootsis tasumata rohkem kui 5000 SEK väärtuses makseid ja maksetähtpäevast on möödunud vähemalt kuus kuud, võidakse sõiduki kasutamine keelata.