Båtlivsundersökningen

Båtlivsundersökningen är en undersökning om svenska fritidsbåtar och hur de används. Den ger en bild av hur det svenska båtlivet ser ut i dag, men jämförelser görs även med tidigare år.

Undersökningen omfattar slumpvis utvalda hushåll med personer i åldern 20–74 år. Undersökningen omfattar endast privatägda fritidsbåtar och genomförs på uppdrag av Transportstyrelsen, i samarbete med en rad organisationer och myndigheter. Begreppet fritidsbåtar innefattar alla båttyper, från kanoter och roddbåtar till motorbåtar och vattenskotrar.

Fler vistas på sjön

Vi kan konstatera att fler har sökt sig till båtlivet sedan 2015 då den förra undersökningen genomfördes. Resultatet visar också att fler efterfrågar bättre ordning på sjön och att pandemin har påverkat båtlivet.

Båtlivsundersökningen 2020 visar bland annat att:

  • Det finns cirka 864 200 båtar i sjödugligt skick.
  • 16 procent av hushållen har minst en fritidsbåt.
  • 77 procent bär alltid flytväst.
  • 80 procent av båtägarna är positivt inställda till ett båtregister.

Läs hela Båtlivsundersökningen 2020 (pdf-fil, 4,4 MB).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!