Avgifter för registreringsskylt och registerhållning

Den som äger ett fordon ska betala avgifter för registerhållning och registreringsskylt till Transportstyrelsen. Ägare är den som är (eller ska vara) antecknad som ägare i vägtrafikregistret. 

Aktuella avgifter för registreringsskylt och registerhållning

Produkt/tjänst     Avgift

Vägtrafikregisteravgift (moped klass I, terrängsläp, 
annat terrängmotorfordon än tung terrängvagn).
Engångsavgift när fordonet första gången tas i trafik.

 62 kr

Vägtrafikregisteravgift (bil, motorcykel, motorredskap,
tung terrängvagn, släpvagn, saluvagnsskylt).

62 kr/år

Registrering av betalningsförmedlare i vägtullsregistret 22 400 kr
Registrering av avgiftsupptagare i vägtullsregistret 2 800 kr

Registreringsskylt och tävlingsskylt

62 kr

Ersättningsskylt/provisorisk skylt

62 kr

Skyltar för beskickningsfordon (så kallade
diplomatskyltar)

62 kr

Beställning av ny personlig skylt

62 kr

Rätten till personlig skylt, 10 år

6 200 kr

Förlängning av personlig skylt, 5 år

3 700 kr

Saluvagnsskylt (används av yrkesmässiga användare,
t.ex. bilhandlares gröna skylt) 

62 kr

Beställa dubblett av Del 2 av registreringsbeviset
(endast vid uthämtning på postens utlämningsställen).

185 kr

Regler för registerhållning

Registerhållning, skyltar och påställning av fordon regleras av vägtrafikdatalagen (2019:369). Där regleras bland annat vem som ska betala avgiften och när. Storleken på avgiften regleras dels i (TRVFS 2015:3) och dels i (TSFS 2016:105) båda föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet. 

Bestämmelser om att personliga fordonsskyltar får tilldelas och förutsättningar för det finns i 11 kap. 6-10 §§ förordning om fordons registrering och användning (2019:383). Personliga fordonsskyltar behandlas också i Trafikverkets föreskrifter om pris för personliga fordonsskyltar (TRVFS 2015:3).

Läs mer om vilka regler som gäller för registrering av fordon.

Personliga skyltar

Storleken på avgiften regleras dels i (TRVFS 2015:3) och dels i (TSFS 2016:105), båda föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet. Avgiften är för närvarande 5 500:- (TRVFS) 700:- (TSFS). 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!