Allmänflygguiden

Ett barn klädd i pilotuniform som står på en åker med ett litet modellflygplan och verkar drömma om att själv bli pilot en dag

 

Att vara befälhavare ombord på ett luftfartyg är en svårslagen frihetskänsla, det innebär också ett stort ansvar där flygsäkerheten alltid är högsta prioritet. Allmänflygguiden riktar sig till privatflygare och innehåller samlad information om bland annat flygsäkerhetskultur, färdplanering och gällande regelverk.

Grunden till säker flygning ligger i förberedelserna. Allmänflygguiden innehåller tips och råd kring färdplanering och säkrare flygning. Här finner du flygsäkerhetsmaterial så som flygsäkerhetsprogrammet och flygtrimsbarometern. Du finner även samlad information om vilka regelverk som gäller och var du hittar dem.

Gå direkt till:

Flygsäkerhetskultur

Flygsäkerhetskultur är de gemensamma värderingar, attityder, normer och beteenden som råder i frågor som påverkar flygsäkerheten. Det handlar om hur både individer och organisationer agerar och samverkar för att upprätthålla en hög flygsäkerhet. Genom att främja öppen kommunikation, uppmuntra till lärande från misstag och ha säkerheten som högsta prioritet i varje beslut hjälps vi åt att flyga säkrare. Du är viktig!

Ladda ner Transportstyrelsens definition och beskrivning av flygsäkerhetskultur(pdf)

Flygsäkerhetsprogrammet

Flygsäkerhetsprogrammet är en informations- och utbildningsplattform för allmänflygpiloter, flygklubbar och dess medlemmar. Det kan användas som ett verktyg för att på ett visuellt och pedagogiskt sätt utbilda och sprida flygsäkerhetsinformation. Flygsäkerhetsprogrammet består idag av 32 kompendier om olika flygsäkerhetsområden inom allmänflyget.

Gå till Flygsäkerhetsprogrammet

VFR-Handboken

Lär dig mer om flygreglerna genom att följa med på en flygtur från Västerås/Johannisberg (ESSX) till Halmstad (ESMT). Här finns bland annat siktminima, sammanställningar över Del-NCO sorterat på nyckelord och information om farligt gods.

Ladda ner VFR-handboken (PDF)

Drönarkartan

Drönarkartan är ett verktyg som Luftfartsverket tillhandahåller som hjälper operatörer i det lägre luftrummet att använda luftrummet rätt. Drönarkartan är främst till för drönaroperatörer men är även användbar för konventionell luftfart då flertalet exempelvis restriktionsområden är publicerade.

Gå till Drönarkartan

LFV - AroWeb

På Luftfartsverkets färdplaneringsverktyg AroWeb finns bland annat information om flygväder, flygplatser, luftrum och NOTAM.
Nedan är länkat några tips med bra information för allmänflygpiloter.

AIP

AIP SUP

Daily use plan (Skjutvarningar)

Flygväder

AIP SUP, Aeronautical Information Publication, är kompletterande information till AIP som är tillfällig eller information som måste komma ut före nästa uppdatering av AIP.

NOTAM, Notices for Airmen, är en tjänst som utger löpande aeronautisk information som antingen ändras innan AIP har uppdaterats eller då informationen är mer tillfällig, till exempel en stängd landningsbana på en flygplats.

För att läsa NOTAM och SUP går du in på AROWeb, som är LFV:s system för självbriefing.

Överst på sidan för du muspekaren över AIS, och då kommer det upp fler alternativ under. Längst till vänster finns NOTAM Sverige, och nedanför ser du då Sverige FIR 4 dagar. Klickar du på den får du upp en sammanställning över kommande 4 dagars gällande NOTAM för Sverige.

För att läsa SUP för du också muspekaren över AIS och bland alternativen ser du IAIP näst längst till höger. Där väljer du Svensk IAIP. När du har klickat på Svensk IAIP kommer du till en sida som visar en innehållsförteckning över IAIP. Tredje rubriken AIP SUP klickar du på för att få fram gällande SUP.

Flygtrimsbarometern

Flygtrimsbarometern är ett verktyg för att hjälpa dig mäta din flygtrim och utvärdera om det är dags för uppfräschning.

Ladda ner flygtrimsbarometern (.xlsx)

Prova gärna den norska myndighetens webbversion.
Gå till treningskortet (Luftfartstilsynet)

Händelserapportering och grundorsaksanalys

Ibland går inte allt som planerat, då är det viktigt att reda ut vad som hände och fundera på vilka mitigerande åtgärder som kan vidtas för att förhindra att det händer igen. Ett bra sätt att göra det på är att göra en grundorsaksanalys. Dela gärna med dig av dina lärdomar från händelsen på t.ex. en klubbkväll eller varför inte i sociala medier eller forum.

Här kan du läsa mer om grundorsaksanalys och metod

Du som befälhavare är skyldig att rapportera händelser till Transportstyrelsen. Det gäller även om någon annan redan har rapporterat, till exempel flygledningen. Bifoga gärna din grundorsaksanalys och mitigerande åtgärder. Med hjälp av att analysera händelsers grundorsaker hjälps vi åt att tillsammans höja flygsäkerheten.

Spridningstillstånd

Foto över land

Om du har fotograferat eller filmat från luftfartyg som till exempel drönare, flygplan, helikopter eller luftballong och vill dela, publicera eller sälja dina bilder behöver du ansöka om spridningstillstånd. Kravet på tillstånd gäller för fotografier och liknande registreringar. Det kan vara flygfoton, videor, laserdata, höjddata med mera.

Läs mer om spridningstillstånd på Lantmäteriets hemsida

Foto som avbildar havsbotten

Innan du sprider undersökningar, fotografier och annat material som avbildar förhållanden på eller under havsbotten inom Sveriges territorium behöver du ansöka om spridningstillstånd från Sjöfartsverket. Syftet är att skydda information som är viktig för totalförsvaret.

Läs mer på Sjöfartsverkets hemsida

EASA

EASA - Den Europeiska flygsäkerhetsbyrån, tillhandahåller inte bara regelverk. De tillhandahåller även mycket bra information och safety promotion material för allmänflyg.

Läs mer på EASAs GA-sida

Fler sidor och tjänster

Windy
Tjänsten Windy är gratis och kan användas till att exempelvis se hur det kommer blåsa, både på marken och på höjd. Windy kan även användas till att se en prognos över molnbas, molntäckning, sikt och mycket annat.

IPPC
Tjänsten IPPC är en norsk tjänst som kan användas till att bland annat skapa ett briefingpaket med tillhörande väderinformation och NOTAM över ett visst område och de flygplatser som önskas. Fungerar utmärkt även i Sverige.

Skyvector
Tjänsten Skyvector är en amerikansk tjänst som kan användas för grovplanering. Den ger en snabb överskådlig bild över luftrummet. Finns även möjlighet att lägga in data över prestanda för att kunna räkna ut ungefärlig tidsåtgång, bränsleförbrukning med mera. Kan användas både för VFR och IFR-planering.

Tips och råd för säker flygning (Luftfartstilsynet)
Den Norska luftfartsmyndigheten, Luftfartstilsynet, har mycket bra safety promotion material publicerat på sin hemsida. Bland annat om TEM, VFR-inflygning och vägledning om PBN. Det mesta dock på norska. De har även en VFR-guide för utländska besökare på engelska.

Aktuella föreskrifter och förordningar

EU-förordningar

Trafikreglerna (SERA)
Standardised European Rules of the Air

Genomförandeförordning (EU) 923/2012

Flygdriftregler
Air Operations

Förordning (EU) 965/2012 (del-NCO)
Rapportering av händelser
Occurence reporting
Förordning (EU) 376/2014
Förteckning av händelser som måste rapporteras Genomförandeförordning (EU) 2015/1018

Nationella föreskrifter

Nationella kompletteringsföreskrifter till SERA

TSFS 2020:59

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om radiotelefoni och fraseologi

TSFS 2019:36

Transportstyrelsens föreskrifter om lämnande av statistiska uppgifter om användning av luftfartyg

TSFS 2019:115

Transportstyrelsens föreskrifter om elektronisk adress för flygburen utrustning

TSFS 2022:75

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrering, kodning och test av nödsändare i luftfartyg

TSFS 2022:77

Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flyguppvisning
(föreskriften är under omarbetning)

LFS 2007:28

 

EU-förordningar

Trafikreglerna (SERA)
Standardised European Rules of the Air

Genomförandeförordning (EU) 923/2012

Tillämpliga delar av flygdriftregler
Air Operations
(enl TSFS 2021:103)

Förordning (EU) 965/2012 (del-NCO)
Rapportering av händelser
Occurence reporting
(Enl TSFS 2017:75)
Förordning (EU) 376/2014
Förteckning av händelser som måste rapporteras
(Enl TSFS 2017:75)
Genomförandeförordning (EU) 2015/1018

Nationella föreskrifter

Nationella kompletteringsföreskrifter till SERA 

TSFS 2020:59

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av händelser inom civil luftfart

TSFS 2017:75

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om radiotelefoni och fraseologi

TSFS 2019:36

Transportstyrelsens föreskrifter om lämnande av statistiska uppgifter om användning av luftfartyg

TSFS 2019:115

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om icke-kommersiell verksamhet med vissa flygplan och vissa helikoptrar

TSFS 2021:103

Transportstyrelsens föreskrifter om elektronisk adress för flygburen utrustning

TSFS 2022:75

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrering, kodning och test av nödsändare i luftfartyg

TSFS 2022:77

Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flyguppvisning
(föreskriften är under omarbetning)

LFS 2007:28

 

EU-förordningar

Trafikreglerna (SERA)
Standardised European Rules of the Air

Genomförandeförordning (EU) 923/2012

Rapportering av händelser
Occurence reporting
(Enl TSFS 2017:75)
Förordning (EU) 376/2014
Förteckning av händelser som måste rapporteras
(Enl TSFS 2017:75)
Genomförandeförordning (EU) 2015/1018

Nationella föreskrifter

Nationella kompletteringsföreskrifter till SERA 

TSFS 2020:59

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapportering av händelser inom civil luftfart

TSFS 2017:75

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om radiotelefoni och fraseologi

TSFS 2019:36

Transportstyrelsens föreskrifter om lämnande av statistiska uppgifter om användning av luftfartyg

TSFS 2019:115

Transportstyrelsens föreskrifter om transport av farligt gods med luftfartyg

TSFS 2021:30

Transportstyrelsens föreskrifter om elektronisk adress för flygburen utrustning

TSFS 2022:75

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrering, kodning och test av nödsändare i luftfartyg

TSFS 2022:77

Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygning i fjällområdet

LFS 2007:20

Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om privatflygning med ultralätta flygplan

LFS 2007:71

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om beräkning av luftfartygs massa
(föreskriften är under omarbetning)

LFS 2007:15

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om medförande av personer och last
(föreskriften är under omarbetning)

LFS 2007:16

Luftfartsstyrelsens föreskrifter om tankning av luftfartyg
(föreskriften är under omarbetning)

LFS 2007:21

Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flyguppvisning
(föreskriften är under omarbetning)

LFS 2007:28

EASA Easy Access Rules (EAR) är ett format som EASA tagit fram för att göra regelverken inom luftfart lättare att läsa och tyda. I EAR finns alla IR med tillhörande AMC & GM samlade i ett och samma dokument.

Här kan du läsa mer om innehållet i EASA Easy Access Rules (EAR)

Att navigera i EAR kan vara klurigt vid en första anblick.
Alla EAR-dokument har samma struktur.

Det operativa regelverket för Europeisk luftfart heter förordning (EU) 965/2012 Air Operations och finns att ladda ner i sin helhet som konsoliderad version på EASAs hemsida.

Guide - Hur du använder EASA Easy Access Rules

Ladda ner en guide hur använder Easy Access Rules (PDF)

Läs mer om:

Cost share

I del-NCO nämns cost-share. Det innebär ett sätt för piloter att dela på kostnader med övriga ombord.

Cost-share kan vara både flygning från A till B eller en flygtur från A till A.

Följande gäller för cost-share:

  • Man får dela på de direkta kostnaderna som uppstår i samband med flygningen
  • Direkta kostnader definieras av EASA som t.ex. bränsle, flygplatsavgifter eller kostnaden för att hyra ett flygplan
  • Ej fler än 5 passagerare + pilot
  • Piloten ska betala sin del av flygningen, piloten får inte flyga gratis eller tjäna något på det

Du kan läsa mer om Cost Share på KSAKs hemsida

Begreppet Network Manager är en ny funktion vid flödesplaneringstjänsten för Europeiskt luftrum vid Eurocontrol. Med införandet av funktionen infördes även ändringar i SERA gällande när en försening av färdplan måste meddelas.

En försening av färdplan måste meddelas om förseningen är större än

Flygning i okontrollerad luft VFR 60min
Flygning i kontrollerad luft VFR 30min
IFR-flygning 15min

Mer information om Network Manager och vad som händer om försening av färdplan inte meddelas.

Vid IFR-flygning inom Sverige FIR skall luftfartygets SSR-transponder vara utrustad med mode-S.
AIP GEN 1.5Öppnas i nytt fönster är uppdaterad med gällande transponderkrav i svenska luftrum. Läs mer om kraven på mode-S transponder vid IFR-flygning.

Luftrum VFR IFR
Kontrollzon (CTR) A S
Terminalområde (TMA) AC S
Kontrollområde (CTA) AC S
Trafikinformationzon (TIZ) N S
Trafikinformationsområde (TIA) N S
Okontrollerad luft (G-luft) N S

A - Mode A krävs
AC - Mode A och C med automatisk tryckhöjdsrapportering krävs
S - Mode S krävs
N - Inget transponderkrav

Prenumerera på information

Prenumerera på information från Transportstyrelsen för att inte missa viktiga uppdateringar och ny information. Självklart helt gratis.

Påbörja prenumeration

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!