Statistik trängselskatt Stockholm 2017

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Stockholm. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad

Månad

Antal dagar med trängselskatt

Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal skattepliktiga passager  Maxtaxa  Skattebelagda passager 
Januari 20 7 652 700 2,0 % 7 265 600 4,6 % 6 224 000
Februari 20 8 108 500 1,9 % 7 584 500 4,75 % 7 601 200

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades (se även tabellen nedan). Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.30 och 18.29.

Ej skattepliktiga passager

Period  Fordonsslag Manipulerad skylt Andel p-tillstånd rörelsehindrade  Tung buss Övrigt
Januari 0,1 % 0,02 % 1,0 % 2,0 % 2,0 %
Februari 0,1 % 0,02 % 1,0 % 2,0 % 3,3 %

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 600 900 131 179 600  
Februari 615 800 137 678 300  

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift- Utländska fordon

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 13 000

989 100

 
Februari 12 800

1 112 800 

 

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.