Yrkestrafik

Här samlas statistik över Transportstyrelsens arbete med yrkestrafik.

Antal trafiktillståndsinnehavare

Typ av tillståndsinnehavare 2015 2014 2013 2012 2011
Taxi 7 598  7 651 7 686 7 877 7 979
Gods 16 923 17 148 17 304 17 346 17 459
Buss 978 1 024 1 058 1077 1 123

Antal fordon/ tillståndsslag

Typ av fordon/tillståndsslag 2015 2014 2013 2012 2011
Taxi 16 784 16 659 16 237 16 311 16 110
Gods 69 435 66 748 66 385 66 378 67 156
Buss 14 498 14 231 14 236 14 069 14 039

Antal tillsyner trafiktillstånd (gods, buss och taxi)

2013 2012 2011 2010
2 178 2 966 2 831 1 636

Antal återkallade trafiktillstånd

  2015 2014 2013 2012 2011 2010
Buss 67 73 60 86 81 40
Gods 1 006 1 013 916 966 1 571 457
Taxi 794 819 774 831 834 305
Totalt 1 867 1 905 1 750 1 883 2 486 802

Antal utfärdade gemenskapstillstånd

  2015 2014 2013 2012 2011 2010
Buss 78 289 62 72 54 55
Gods 612 980 625 598 621 499
Totalt 690  1269  687  670  675  554

Taxiförarlegitimationer

Taxilegitimation 2013 2012 2011 2010
Taxiförarlegitimationer antal 86 000 86 710 86 809 84 146
Återkallade taxilegitimationer 205 188 177 106