Olycksstatistik

Här hittar du den senaste olycksstatistiken för väg. Den uppdateras i mitten av varje månad.

25 personer omkom i majtrafiken på väg

Av de omkomna personerna hade 17 färdats i personbil, tre på cykel, två på motorcykel, övriga var gående eller hade färdats på moped. Elva bilister omkom i singelolyckor, två bilister omkom i mötesolyckor och fyra i korsningsolyckor.
Medelantalet omkomna i maj månad, under de föregående fyra åren 2013-2016, är 22 personer.
Under de senaste 12 månaderna (maj 2016-april 2017) har 261 personer omkommit i vägtrafiken. Under de senaste föregående 12 månaderna (maj 2015-april 2016) omkom 272 personer. Jämför man de senaste 12 månaderna (maj 2016-april 2017) med ett 4-års medelvärde för motsvarande tidigare 12-månadersperioder har antalet omkomna minskat med tre procent.
På grund av större bortfall under 2013,2014, 2015 och 2016 av polisens inrapportering av vägtrafikolyckor med svåra personskador kommenteras inte antalet svårt skadade personer.

Utvecklingen av dödade och svårt skadade redovisas i tabeller under sidorna polisrapporterad olycksstatistik.

Ytterligare information

Karin Bengtsson, statistiker på väg- och järnvägsavdelningen, tel 010-495 56 09, karin.bengtsson@transportstyrelsen.se

Relaterad information

Om olycksstatistik
docx 18 kB