Taxitrafik

Här hittar du information om taxiförarlegitimation och andra förutsättningar för att köra taxi.

Som taxiförare kör man personbil i yrkesmässig trafik. Det innebär att förutom vanliga taxikörningar kan du även köra

  • färdtjänst
  • skolskjuts
  • avtalskunder
  • bud
  • sjukresor.

För att köra taxi krävs en taxiförarlegitimation, som dessutom ska vara synlig för passagerarna.

Taxiföretag

Du som har ett företag med inriktning mot taxitransporter har bland annat ansvar för

  • företagets fordon
  • dina anställdas arbetsförhållanden
  • företagets juridiska agerande
  • den affärsmässiga ledningen.

För att bedriva taxitrafik krävs det att du har ett taxitrafiktillstånd.

Det ställs krav på att du har kunskap i juridik och ekonomi och att du vet vilka tekniska normer som gäller. Du ska också veta hur arbetet ska organiseras och utföras så att trafiksäkerheten främjas.

Det finns särskilda överenskommelser för taxitrafik med Danmark, Finland och Norge. Avtalen nås via länkar till höger.

Ta del av nya regler som underlättar rörlighet inom EES och Schweiz. Reglerna gäller från den 15 april 2016.