Godstransporter och utländska fordon

Här får du svar på frågor om trängselskatt som gäller ämnet "Godstransporter och utländska fordon".

Nej, det går inte, eftersom det rör sig om två helt skilda system. Diskussioner förs dock om ett framtida internationellt samarbete, för att åstadkomma ett enhetligt system i flera olika länder, däribland Sverige, Danmark och Norge.

Ja, från och med 1 januari 2015 omfattas även utlandsregistrerade fordon av trängselskatt, enligt SFS 2014:1501 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

Godstransporter med svenska fordon som passerar en betalstation får betala trängselskatt. Men godstransporterna kommer sannolikt att påverkas relativt lite av trängselskatten. Dels är den avdragsgill, dels kommer skatten i de flesta fall att utgöra en ganska liten del av godstransporternas kostnader. Dessutom kommer framkomligheten att vara bättre och risken för störningar och förseningar mindre, och detta är värdefullt för godstransportörerna.

Lämna gärna ett omdöme

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.

Relaterad information