Avdrag

Här hittar du information om trängselskatt för leasingbilar, arbetsresor och förmånsbilar.

Vem är skattskyldig vid passage av trängselskatteportal under de tider som trängselskatt tas ut?
Det är den som är registrerad ägare/brukare av fordonet i vägtrafikregistret (VTR) som är skattskyldig. Om ett företag äger en bil och ”lånar” ut den till en anställd som förmånsbil/tjänstebil så är företaget skattskyldig och debiteras skatter och avgifter. Om företaget leasar en bil och lånar ut den till en anställd som förmånsbil/tjänstebil så är företaget brukare av bilen och därmed också skattskyldig.

Vad är en leasingbil?
Förutsättning för att leasing ska registreras är att leasinggivaren är en näringsidkare och att det framgår av avtalet att nyttjanderätten upplåtits i minst ett år. I leasing (som måste gälla minst ett år) är det leasinggivaren (en näringsidkare i yrkesverksam roll) som äger fordonet. Brukaren anses däremot som registrerad ägare och ansvarar därför för fordons- och  trängselskatt, avgifter, parkeringsanmärkning och trafikförsäkring. Brukare är alltid den som leasar av leasingbolaget/givaren. Privatperson eller företag – vilket som.

Leasinggivaren upplåter fordonet till brukaren. Eftersom leasinggivaren är ägare till fordonet hindrar en leasingmarkering registrering av ägarbyte och avregistrering, till skillnad från kreditköpsfallen. Endast leasinggivaren kan ändra/byta brukare, släppa leasingspärr, göra ägarbyte på fordonet till ny ägare.

Om din arbetsgivare betalar trängselskatt?
Vid resa med privat bil i tjänsten:
• Behandlas som kostnadsersättning – ingen skatt.
   På kontrolluppgiften ska ersättningen endast anges med ett kryss.

Vid resa med privat bil till och från arbetet:
• Behandlas som lön – skattepliktigt.

Vad gäller för förmånsbil/tjänstebil (avser förhållandet mellan anställd och arbetsgivare oavsett om arbetsgivaren i sin tur leasar bilen eller äger den)?
Trängselskatt ingår i det belopp som du förmånsbeskattas för när du har en förmånsbil/tjänstebil. Den kostnad som du har till din arbetsgivare för bilen är ett avtal er emellan.

Får man göra avdrag?
Avdrag för trängselskatt följer samma regler som övriga avdrag.

Alla arbetsresor
Antingen: Avstånd bostad-arbetsplats minst 5 km, tidsvinst minst 2 tim.
Eller: Bilen används i tjänst minst 160 dagar, minst 300 mil.

Arbetsresor de dagar du använder bilen i tjänst
Bilen används i tjänst minst 60 dagar, minst 300 mil.
Avdrag beviljas för belopp över 10.000 kr (inkomstår 2012)

Får företag göra avdrag?
Alla utgifter som krävs för din verksamhet får du dra av som kostnad, inklusive trängselskatt. Det kan dock vara en bedömningsfråga om just din verksamhet kräver utgifter för trängselskatt. Kontrollera med Skatteverket!

Lämna gärna ett omdöme

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.