Autogiro för trängselskatt – så här fungerar det

Med autogiro dras trängselskatten automatiskt från det konto du anger.

Trängselskatt betalas i efterskott. Varje månad får du en avi med skattebeslutet för föregående kalendermånad.

Observera att autogiro för trängselskatt inte omfattar infrastrukturavgifter (broavgifter) eller andra skatter. I din internetbank kan du anmäla autogiro separat för bland annat infrastrukturavgifter och fordonsskatt.

Förtydligande

Observera att du betalar till andra bankgironummer när du betalar via autogiro, jämfört med om du betalar på annat sätt (till exempel via den avi som vi skickar ut).

Autogiro för privatperson och enskild firma

Du som privatperson (och du som har enskild firma) kan endast anmäla autogiro via din internetbank.

Ditt autogiro för trängselskatt gäller inte för tilläggsavgifter eller andra avgifter. Då ska du istället använda det inbetalningskort som vi skickar till dig som är fordonsägare.

Autogirot gäller för alla fordon du äger

Autogiromedgivandet omfattar automatiskt alla de fordon du är registrerad ägare till. Om du köper ett nytt fordon, kommer det automatiskt att omfattas av autogirot så snart uppgifterna finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister. På motsvarande sätt kopplas autogirot bort från ett fordon du säljer.

Autogiro för företag

Autogiromedgivandet omfattar automatiskt alla de fordon som företaget är registrerad ägare till. Vid ägarbyten uppdateras autogiromedgivandet automatiskt så snart uppgifterna finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister. 

Administrerar någon annan betalningen?

Om ditt företags fordon administreras av ett administrationsföretag, är det ofta de som sköter inbetalningen av trängselskatt. Det innebär att administrationsföretaget tecknar ett avtal om autogiro. Kontakta ditt företags administrationsbolag om du är osäker.

Anmäl autogiro för trängselskatt för företag

Relaterad information