Användningsförbud

Från och med 1 januari 2015 infördes ändringar i Lagen om trängselskatt.

Lagändringen säger att om fordonsägaren har mer än 5 000 kr i trängselskatteskulder (trängselskatt och tilläggsavgift) och minst sex månader har gått sedan beloppet senast skulle ha betalts kan fordonet få användningsförbud (18 a §)

Användningsförbudet gäller till dess den totala skuld som har lett till förbudet har betalats.

Läs mer om detta i Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

 

Lämna gärna ett omdöme

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.