Ansökan om samlingsavisering

För att kunna få en samlad avi innehållande det totala beloppet för samtliga fordon registrerade på ett eller flera organisations- eller filialnummer behöver vi ditt organisations- eller filialnummer. I formuläret kan du välja om du vill ha samlingsavisering för trängselskatt eller infrastrukturavgift (broavgift) eller om du vill ha det för båda områdena. 

Det går inte att kombinera samlingsavi med e-avi.

Observera att om du väljer både trängselskatt och infrastrukturavgift, så kommer du att få en samlingsavi för respektive område.

Formulär