Ansökan om samlingsavisering

För att kunna få en samlad avi innehållande det totala beloppet för samtliga fordon registrerade på ett eller flera organisations- eller filialnummer behöver vi ditt organisations- eller filialnummer. I formuläret kan du välja om du vill ha samlingsavisering för trängselskatt eller infrastrukturavgift (broavgift) eller om du vill ha det för båda områdena. 

Det går inte att kombinera samlingsavi med e-avi.

Observera att om du väljer både trängselskatt och infrastrukturavgift, så kommer du att få en samlingsavi för respektive område.

Formulär

Lämna gärna ett omdöme

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.