Utlämning av ditt nya körkort

När ditt körkort är tillverkat skickas det ut med rekommenderad post (REK) till ett av postens ombud. När du ska hämta ut ditt nytillverkade körkort hos ett postombud ska du göra det personligen.

För att du ska kunna hämta ut ditt körkort måste du i samband med utlämningen styrka din identitet genom att visa upp en godkänd och giltig legitimation.

Godkända legitimationer för utlämning av post