Nytt körkort från utlandet

Om du behöver förnya ditt svenska körkort men är bosatt utomlands, gäller olika regler beroende på om du är permanent bosatt inom eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Med permanent bosättning avses bosättning under minst 185 dagar varje kalenderår till följd av

  • personlig och yrkesmässig anknytning eller
  • personlig anknytning som präglas av nära band mellan en person och den plats där personen bor, om yrkesmässig anknytning saknas.

Om du omväxlande bor i två eller flera stater på grund av att din yrkesmässiga anknytning skiljer sig från din personliga anknytning, är din permanenta bosättning den plats till vilken du har personlig anknytning. Det gäller under förutsättning att du regelbundet återvänder dit. Om du genomför en tidsbegränsad uppgift i annat land, behöver du inte återvända regelbundet till den stat där du har en personlig anknytning för att anses vara permanent bosatt där.

Studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt medför inte att den permanenta bosättningen ändras.

Befinner dig tillfälligt utomlands

Är du folkbokförd i Sverige, men tillfälligt befinner dig utomlands, kan du förnya ditt svenska körkort. Ansökningshandlingar finns på svenska ambassader och konsulat. Du kan även beställa ansökningshandlingar från Transportstyrelsens kundtjänst.

Du får själv fylla i och posta blanketten med foto till:

Transportstyrelsen
SE-701 88 Örebro
SWEDEN

När det nya körkortet är färdigt skickar Transportstyrelsen det till den svenska ambassad eller konsulat som du har angivit i din ansökan. En expeditionsavgift tas ut när du hämtar ut ditt körkort.

Permanent bosatt i ett annat land inom EES

Om du är permanent bosatt i ett annat land inom EES än Sverige, får du inte förnya ditt svenska körkort. Istället ska du kontakta körkortsmyndigheten i det land du bor permanent för att få mer information.

Permanent bosatt utanför EES

Om du är permanent bosatt i ett land utanför EES kan du förnya ditt svenska körkort.

Ansökningshandlingar finns på svenska ambassader och konsulat. Du kan även beställa ansökningshandlingar från Transportstyrelsens kundtjänst.

Du får själv fylla i och posta blanketten med foto till:

Transportstyrelsen
SE-701 88 Örebro
SWEDEN

När det nya körkortet är färdigt skickar Transportstyrelsen det till den svenska ambassad eller konsulat som du har angivit i din ansökan. En expeditionsavgift tas ut när du hämtar ut ditt körkort. Se aktuell avgift för förnyelse av körkort.

Nya regler för förnyelse av svenskt körkort 1 maj 2017

Den 1 maj träder nya regler ikraft som berör dig som är permanent bosatt utomlands och ska förnya ditt svenska körkort.

Det är en ändring i körkortslagen som innebär att du måste vara permanent bosatt i Sverige eller studera i Sverige sedan minst sex månader för kunna förnya ditt svenska körkort. Det påverkar dig som är permanent bosatt i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES*).  Inom EES gäller dessa regler sedan tidigare.

Obs! Om du bor utomlands och flyttar tillbaka till Sverige behöver du normalt inte göra nytt förarprov för att få tillbaka svensk körkortsbehörighet. Du behöver kontakta Transportstyrelsen för att få veta vad som gäller i just ditt fall.

Fram tills de nya reglerna träder ikraft gäller nuvarande regler om att ansöka om och hämta ut körkort.

Läs mer om nya regler för förnyelse av svenskt körkort

EES-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.