Förlängning av högre behörigheter

Du måste förnya ditt körkort för högre behörigheter (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE) innan giltighetstiden har gått ut. Du måste även visa att du uppfyller de medicinska kraven.

Ansök innan din behörighet går ut

Transportstyrelsen skickar ut handlingar med information till din folkbokföringsadress när det börjar bli dags att ansöka om förlängning av din högre behörighet.

Din ansökan om förlängning måste komma in till Transportstyrelsen innan dina högre behörigheter på ditt nuvarande körkort går ut. Det framgår på olika sätt på ditt körkort:

 • Datumet i fält 11 på körkortets baksida om du har förlängt din högre behörighet tidigare.
 • Det datum som inträffar först av datumen i punkt 4b på körkortets framsida och fält 11 på körkortets baksida om du inte har förlängt din högre behörighet tidigare.

Datumet ovan styr vad du behöver skicka in till Transportstyrelsen för att ansöka om förlängning av din högre behörighet:

 • Har du ännu inte fyllt 45 år vid detta datum ansöker du genom att skicka in hälsodeklaration och synintyg.
 • Har du hunnit fylla 45 år vid detta datum eller fyller du på exakt samma datum ansöker du genom att skicka in läkarintyg.

Viktigt undantag från regeln ovan

Om du inte förlängt din högre behörighet tidigare och blir 45 år innan ditt körkorts datum går ut, måste du komplettera din ansökan med ett läkarintyg. Du måste göra din ansökan innan du fyller 45 år. Gör du inte det blir din högre behörighet ogiltig redan dagen efter din 45-årsdag.

Ansök med hälsodeklaration och synintyg

 • Skicka in en hälsodeklaration via e-tjänsten Ansök om förlängning av högre behörighet med hälsodeklaration (e-tjänsten kräver e-legitimation) eller beställ blanketten "Hälsodeklaration" via e-tjänsten Beställ blankett
 • Boka tid för synundersökning hos en läkare eller optiker. En del optiker är anslutna till en e-tjänst och då behöver du inte skicka in synintyget per post.
 • Handlingar som du inte skickat in elektroniskt skickas till:
  Transportstyrelsen
  701 97 Örebro

Både hälsodeklarationen, synintyget och ansökningsavgiften måste ha kommit in till Transportstyrelsen innan din ansökan om förlängning kan prövas. Tänk på att hälsodeklarationen och synintyget inte får vara utfärdade tidigare än två månader före ansökan.

Ansök med  läkarintyg

 • Beställ blanketten "Läkarintyg" via tjänsten Beställ blankett. Vissa läkare skickar intyget digitalt eller skriver ut det på plats, då behöver du inte beställa någon blankett.
 • Boka tid hos läkare för undersökning. Ta med blanketten för läkarintyg till undersökningen. Om du har glasögon eller linser, ska du ta med receptet på glasögonen till läkaren.
 • Skicka in läkarintyget till:
  Transportstyrelsen 
  701 97 Örebro

Både läkarintyget och ansökningsavgiften måste ha kommit till Transportstyrelsen innan din ansökan om förlängning kan prövas. Tänk på att läkarintyget inte får vara utfärdat tidigare än två månader före ansökan.

Läs mer om avgifter

Om Transportstyrelsen beviljar din förlängning, får du en ansökningsblankett (grundhandling) för körkortsförnyelse samt ett inbetalningskort för tillverkningsavgiften. Din högre behörighet blir förlängd i 5 år.

För att ditt körkort ska få förnyas i Sverige krävs i normala fall att du är permanent bosatt här.

Vad händer om du inte ansöker i tid?

Om du inte ansöker i tid och har förlängt din högre behörighet tidigare blir den högre behörigheten ogiltig dagen efter det datum som anges i fält 11 körkortets baksida. Om du inte har förlängt din högre behörighet tidigare blir den högre behörigheten ogiltig dagen efter det att du fyllt 45 år alternativt dagen efter det datum som anges i punkt 4b på körkortets framsida om det infaller före din 45-årsdag.

Vill du inte behålla behörigheten?

Vill du inte behålla din högre behörighet finns det två alternativ:

 • Du gör inget alls. När din högre behörighet blir ogiltig, får du en ansökningsblankett (grundhandling) för körkortsförnyelse samt ett inbetalningskort för tillverkningsavgiften. Du ska då förnya körkortet så att det på ett korrekt sätt visar dina körkortsbehörigheter.
 • Du kan begära att din högre behörighet ska bli ogiltig. På det sättet kan du få ditt nya körkort, med dina återstående körkortsbehörigheter, innan det gamla körkortet upphör att gälla. Observera att din högre behörighet upphör att gälla omedelbart efter Transportstyrelsens beslut. Om du behöver den högre behörigheten ända fram till dess att den upphör, bör du välja alternativ 1.

Om du vill begära att din högre behörighet ska bli ogiltig, ska du beställa blanketten "Ogiltighet på egen begäran” via tjänsten Beställ blankett. Efter att Transportstyrelsen har tagit beslut om att förklara din högre behörighet ogiltig, får du hem en ansökningsblankett (grundhandling) för körkortsförnyelse samt ett inbetalningskort för tillverkningsavgiften. Du ska då förnya körkortet så att det på ett korrekt sätt visar dina körkortsbehörigheter.

Läs mer om förnyelse av körkortet 

Du kan få tillbaka din högre behörighet som blivit ogiltig

Om din högre behörighet har blivit ogiltig kan du få tillbaka den utan att avlägga förarprov (kunskaps- och körprov). För att få tillbaka behörigheten ska du ansöka om körkortstillstånd hos Transportstyrelsen och visa att du uppfyller de medicinska kraven. Skicka ansökan om körkortstillstånd och ett läkarintyg (som inte får vara utfärdat tidigare än två månader före ansökan) till Transportstyrelsen. Du får inte börja köra fordon som kräver högre behörighet förrän det nya körkortet är tillverkat.