Digitalt läkarintyg

Nu har du som läkare möjlighet att skicka in två typer av läkarintyg för körkort till Transportstyrelsen digitalt.

Det handlar om:

  • läkarintyg för buss, lastbil (körkortsbehörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) och taxiförarlegitimation
  • läkarintyg för personer som har diabetes.

Vilka läkare kan använda tjänsten?

Den tekniska lösningen som används för att kunna skicka digitala läkarintyg kallas Webcert, som är framtagen av företaget Inera. Webcert kan användas av landstingsläkare om läkaren har SITHS-kort och finns i HSA-katalogen. Privatläkare kan komma åt tjänsten genom inloggning via e-legitimation.

För att läkaren ska kunna skicka in läkarintyget digitalt till oss på Transportstyrelsen krävs att medborgaren lämnar sitt godkännande för detta.

Frågor kring anslutning till tjänsten

Transportstyrelsen har ingen direkt anslutning mot läkarna, utan all kommunikation går uteslutande via den tekniska lösningen, som förvaltas av företaget Inera.

Gå till Webcert

Har du frågor om Webcert, anslutning till tjänsten eller felsökning av tjänsten ska du vända dig till Inera på telefon 0771- 25 10 10 eller via deras webbformulär. För mer information läs mer på Ineras webbplats.