Trafikmedicinska nyheter

17 nyheter

Ändringar i alkolåsföreskrifterna

Nyligen har ändringar i alkolåsföreskrifterna börjat gälla. Det är Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås (TSFS 2011:71) som har ändrats genom 2014:74.  Samtidigt har Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av alkolås (TSFS 2011:70) ändrats genom 2014:73.  

Publicerades 2015-05-20

Uppdaterad information till läkare angående alkolås

Informationen till läkare angående körkort med villkor om alkolås har uppdaterats.

Publicerades 2015-05-20

Presentation av Måns Thörnqvist, Specialistläkare i neurologi

Jag visste tidigt att jag ville bli neurolog. Redan under biologiundervisningen i gymnasiet fascinerades jag av nervsystemets komplexitet och bestämde mig för att bli läkare, även om jag förstod att det var en lång väg dit.

Publicerades 2015-05-20

Narkotikaklassade läkemedel hinder för alkolås

Läkare behöver i ännu högre grad uppmärksamma att inga narkotikaklassade preparat är tillåtna i samband med villkor om alkolås. Kunskapen är viktig då det kan ställa till det för den enskilde.

Publicerades 2014-04-10

Betydelsen av blodprovet PEth för att styrka nykterhet i körkortsammanhang

PEth (fosfatidyletanol) är ett samlingsnamn för en grupp fosfolipider som bildas från membranmolekylen fosfatidylkolin enbart i närvaro av etanol och är därmed en mycket specifik markör för intag av alkohol. Utan alkoholintag kan PEth inte påvisas.

Publicerades 2014-04-10

Transportstyrelsens blanketter – några förbättringar

Transportstyrelsen har uppdaterat blanketter för läkare för att förenkla och för att bemöta synpunkter på tidigare utformning av blanketter.

Publicerades 2014-04-09

Kurs i trafikmedicin och körkort den 20–21 maj 2014

Svensk Trafikmedicinsk Förening (STMF) har tidigare år arrangerat kurser i trafik- och körkortsmedicin. Efter ett par års uppehåll planerar nu föreningen en två-dagarskurs i maj 2014.

Publicerades 2014-04-09

Undersidor

Till toppen