Äldre och bilkörning – information och vägledning för närstående

Det finns en broschyr om äldre och bilkörning.

Transportstyrelsen har tagit fram en broschyr som vänder sig till dig som

  • har en närstående som har en sjukdom
  • har en närstående vars beteende får dig att fundera på hans eller hennes lämplighet att köra bil
  • har fått reda på att något har hänt din närstående i trafiken
  • diskuterar inom familjen om en närstående person är lämplig att fortsätta köra bil.