Extra avgift vid sen betalning

Om fordonsägaren inte betalar in sin avgift i tid läggs det på en förseningsavgift på 300 kronor. Om fordonsägaren fortfarande inte betalar in sin avgift läggs det på en tilläggsavgift på 500 kronor.

Om fordonsägaren har mer än 5 000 kronor i fordonsskulder i Sverige och minst sex månader har gått sedan beloppet senast skulle ha betalts kan fordonet få användningsförbud.