Återbetalning av fordonsskatt

Här kan du läsa information om när och hur vi återbetalar fordonsskatt.

I vissa lägen betalar vi tillbaka fordonsskatt. Det gör vi om

  • fordonet ställs av
  • fordonet avregistreras (det vill säga skrotas, exporteras eller på något annat sätt permanent tas bort ur vägtrafikregistret)
  • fordonets användningssätt ändras så att skatteplikten upphör eller att lägre skatt tas ut
  • fordonets konstruktion ändras så att lägre skatt tas ut
  • fordonets skatt sänks på grund av regeländringar.

En förutsättning är att det finns (överskjutande) skatt att återbetala. Återbetalning av skatt sker bara för hela månader, om inte skatten för ett år överstiger 4 800 kronor. (Då återbetalar vi skatt från avställningsdagen.)

Ett exempel: Ett fordon vars skatt inte överstiger 4 800 kronor, med slutsiffra 3 i registreringsnumret (betalningsmånad juni), ställs av den 15 februari. Fordonsskatten är betald till och med juni. Fordonsskatt återbetalas för månaderna mars–juni.

Belopp under 50 kronor återbetalas inte. Om det är fråga om sänkt skatt på grund av regeländringar (skattesänkning) så sker ingen återbetalning om aktuellt belopp är under 100 kronor.

Återbetalning till ägaren

Vi betalar tillbaka fordonsskatt till den som är ägare när skatteplikten upphör; vanligtvis när ett fordon ställs av eller avregistreras. Den som är registrerad som ägare vid det tillfället får tillbaka skatten.

Om ägarbyte och avställning eller avregistrering anmäls samtidigt på registreringsbeviset (eller via vår app Mina fordon), betalar vi tillbaka skatten till den nya ägaren. Det gäller också när en bilhandlare gör en sådan anmälan direkt till oss, till exempel vid ett inbyte. Fordonsskatt betalas då tillbaka till bilhandlaren (den nya ägaren).

Obetalda skatter eller avgifter

Före återbetalningen kontrollerar vi om du har några tidigare obetalda fordonsskatter på det aktuella fordonet eller på andra fordon. Om det finns obetalda och förfallna skatter eller avgifter, dras de av på återbetalningen innan pengarna betalas tillbaka till dig.

Så här får du din återbetalning

Har du ett plusgiro- eller bankgirokonto, som vi har uppgift om i vägtrafikregistret? Då återbetalas pengarna dit.

I övriga fall skickas våra utbetalningar via Swedbanks utbetalningssystem. Om de saknar uppgift om konto för dig så får du istället en utbetalningsavi. Utbetalningsavin är konstruerad som en fullmakt för kommande kontoinsättningar. Vid inlösen uppges till vilket konto som framtida utbetalningar ska ske. En avgift kan tillkomma, beroende på var du väljer att lösa in avin.

Vi skickar utbetalningar en gång per vecka. Om du har mer än en återbetalning att få tillbaka, får du bara en utbetalning med alla belopp hopslagna. Du får då en specifikation per post som visar vilka fordon som ingår och orsaken till varje återbetalning.

Anmälan till Swedbanks utbetalningssystem

Swedbank har ett register över anmälda konton från sina system, andra banker, plusgiro, personkonton och privatgirokonton som vi använder för återbetalningar. Du kan på förhand anmäla ditt konto dit, det gör du via Swedbanks kontoregister eller genom att kontakta din bank som kan hjälpa dig att lägga till ett konto.

Relaterad information

Ställ dina frågor via vår chatt

Använd chatten för att snabbt få svar på enklare frågor kring belopp och betalning. Har du en mer komplex fråga kring detta skickar du den via något av kontaktformulären.