Konkurrensutsatt fordonsbesiktning

Från och med 1 juli 2010 är fordonsbesiktningen i Sverige konkurrensutsatt. Det innebär att Bilprovningen inte längre har ett monopol inom området och att fler företag kan utföra besiktningar på personbilar, lastbilar, maskiner och andra fordon.

Omregleringen är en anpassning till den svenska huvudregeln att provning och kontroll ska utförs av oberoende och självständiga organ i konkurrens. Regeringen hoppas också att omregleringen kommer att skapa förutsättningar för ett bredare utbud för kunderna. Målet är längre öppettider, fler besiktningsstationer, fler företag, ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt.

Transportstyrelsen är den myndighet som utformar regler för den här verksamheten. Myndigheten kontrollerar att besiktningsverksamheten fungerar väl med avseende på trafiksäkerhet, miljö, prisutveckling, teknikutveckling och tillgänglighet.

Faktaruta

Transportstyrelsens uppdrag är beskrivet i Fordonslagen 2002:574 (2010:39) 5 kap. 3 a §.