Beslut i överklagningsärenden (registreringsbesiktning)

Här finns vägledande beslut i ärenden om registreringsbesiktning där Transportstyrelsen är högsta instans. Besluten kan inte överklagas.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd hittar du under Regler för vägtrafik.

Ställ dina frågor via vår chatt

Använd vår chatt för att snabbt få svar på enklare frågor. Har du en mer komplex fråga kan du skicka den via vårt kontaktformulär.