Vägtrafikregisteravgift

Här får du veta vad vägtrafikregisteravgift är, vem som ska betala avgiften och vilka regler som finns för avställda, avregistrerade och skattebefriade fordon.

 

Frågor om vägtrafikregisteravgift

Vägtrafikregisteravgiften tas ut för de flesta registrerade fordon. Avgiften ska täcka delar av kostnaderna för att upprätthålla ett aktuellt register över fordon och fordonsägare. 

Engångsavgift för moped och olika typer av terrängfordon

En engångsavgift tas ut när följande fordon ställs på för första gången:

  • Terrängskotrar
  • Snöskotrar
  • Terränghjulingar
  • Lätta terrängvagnar
  • Registreringspliktiga mopeder

Se aktuell engångsavgift

Årsavgift för övriga fordon

För övriga fordon tas vägtrafikregisteravgiften ut varje år. Avgiften betalas i förskott för kommande 12 månader. Den tas ut när fordonet börjar användas första gången och därefter varje år en viss månad.  

Se aktuell årsavgift

För skattepliktiga fordon tas avgiften ut tillsammans med fordonsskatten.

Avgiftsfritt för traktorer

Traktorer är befriade från vägtrafikregisteravgift.

Nya avgifter från och med 1 januari 2016

Från och med 1 januari 2016 kommer såväl engångsavgiften som den årliga avgiften sänkas till 50 kronor.

 

När ett fordon ställs på första gången

Den som är registrerad ägare för fordonen vid tidpunkten det ställs på ska betala vägtrafikregisteravgiften, om det är då avgiften debiteras. 

När ett fordon byter ägare

Vid den löpande årliga debiteringen ska den som är registrerad som fordonsägare vid ingången av betalningsmånaden betala för det kommande året. Det gäller även om fordonet därefter säljs. 

Exempel
Vägtrafikregisteravgiften för ett fordon med slutsiffra 0 ska betalas i mars (betalningsmånad). Den som är ägare till fordonet när mars månad infaller är skyldig att betala (för perioden 1 april till 31 mars). Det innebär att säljaren är betalningsskyldig även om fordonet får en ny ägare under den första dagen i betalningsmånaden. 

 
Slutsiffra i registreringsnumret Betalningsmånad Den som är registrerad som  ägare detta datum är ansvarig för att betala avgiften Period som förskottsbetalning ska betalas för
0 mars sista februari 1 april–31 mars
1 april 31 mars 1 maj–30 april 
2 maj 30 april 1 juni–31 maj
3 juni 31 maj 1 juli–30 juni
4 augusti 31 juli 1 september–31 augusti
5 oktober 30 september 1 november–31oktober
6 november 31 oktober 1december–30 november
7 december 31 november 1 januari–31 december
8 januari  31 december 1 februari–31 januari
9 februari 31 januari 1 mars–sista februari

Årsavgiften ska betalas i förskott för kommande tolv månader. Fordonets registreringsnummer avgör vilken månad som avgiften ska betalas. Det är slutsiffran i registreringsnumret som avgör.  

 
Slutsiffra i registreringsnumret Betalningsmånad Den som är registrerad som  ägare detta datum är ansvarig för att betala avgiften Period som förskottsbetalning ska betalas för
0 mars sista februari 1 april–31 mars
1 april 31 mars 1 maj–30 april 
2 maj 30 april 1 juni–31 maj
3 juni 31 maj 1 juli–30 juni
4 augusti 31 juli 1 september–31 augusti
5 oktober 30 september 1 november–31oktober
6 november 31 oktober 1december–30 november
7 december 31 november 1 januari–31 december
8 januari  31 december 1 februari–31 januari
9 februari 31 januari 1 mars–sista februari
Om du inte betalar avgiften i tid kommer du få en påminnelseavgift på 50 kronor.

Obetalda vägtrafikregisteravgifter kan från och med 1 januari 2016 överlämnas till Kronofogden för indrivning.

Vägtrafikregisteravgiften betalas i förskott även för avställda fordon.

Har du fått en avi ska du betala vägtrafikregisteravgiften. Det beror på att avregistreringen skett efter beslutet om avgiften. Om du inte betalar avgiften kommer en påminnelseavgift på 50 kronor.

Om du anser att avgiften är felaktig kan du begära en omprövning hos Transportstyrelsen. Läs mer om det under "Anser du att du inte ska betala?"

Vägtrafikregisteravgiften ska betalas även för skattebefriade fordon.

För att undvika att ärendet lämnas till Kronofogden ska du betala avgiften även om fordonet inte finns kvar. Så länge fordonet finns registrerat i vägtrafikregistret kommer en årlig avgift tas ut. 

Om fordonet är med i vägtrafikregistret men inte finns kvar (det kanske skrotats eller av någon anledning försvunnit) kan du avregistrera fordonet för att undvika avgiften.  Läs mer om hur du avregistrerar fordonet.

Om du anser att avgiften är felaktig kan du som fordonsägare begära en omprövning hos Transportstyrelsen. Begäran skickas in skriftligen och ska innehålla följande information:

  • fordonets registreringsnummer
  • skäl för att avgiften inte ska betalas in

Skicka begäran om omprövning till:

Transportstyrelsen
701 81 Örebro

För att undvika ytterligare kostnader och/eller att ärendet överlämnas till Kronofogden behöver du betala avgiften även om du skickar in en begäran för omprövning. 

Relaterad information