Hur du betalar från utlandet

Du kan göra inbetalningar till Transportstyrelsen från utlandet.

Nytt kontonummer för utlandsbetalning

Den 1 april i år byter vi kontonummer för utlandsbetalningar. Du kan börja använda det nya kontonumret redan nu.

Danske bank
SE-103 92 Stockholm
Sweden

BIC-kod: DABASESX
IBAN: SE4712000000012810117683

Kom ihåg att också ändra kontouppgifterna i din internetbank om du sparat uppgifterna där.

Om du använder det gamla kontonumret efter den 31 mars 2017 kommer inbetalningen att avisas av din bank. Transportstyrelsen får då inte din inbetalning och du riskerar att få en sanktionsavgift. Tänk på att det i vissa fall kan ta upp till 6 bankdagar innan en betalning registreras hos oss.

Observera att det bara är från utlandet som du ska betala till kontot nedan. Om du befinner dig i Sverige ska du betala via bankgiro.

Vårt konto för utlandsbetalningar

Om du väljer att betala via bankkonto, måste du tydligt ange rätt referens för din betalning så att beloppet kan placeras till rätt debitering.

På inbetalningen ska du ange OCR-nummer som "meddelande till betalningsmottagaren" (med undantag för saluvagnslicens där du anger organisationsnummer och vägavgift där du anger registreringsnummer). Om OCR-nummer saknas kan vi inte hantera inbetalningen och du kommer då att få en betalningspåminnelse.

När det gäller en betalning för ursprungskontroll måste du ange det specifika OCR-numret som du fått i samband med att du gjort din ansökan.

Du ska ange bankens adress: SEB 106 40 Stockholm

BIC code (SWIFT): ESSESESS

Iban: SE5850000000054391029316

Du kan betala följande:

  • Fordonsskatt - endast för svenskregistrerade fordon
  • Trängselskatt skattebeslut, singelavi (ett fordon)  - endast för svenskregistrerade fordon
  • Trängselskatt skattebeslut, samlingsavi (flera fordon) - endast för svenskregistrerade fordon
  • Infrastrukturavgift, singelavi (ett fordon) - endast för svenskregistrerade fordon
  • Infrastrukturavgift, samlingsavi (flera fordon) - endast för svenskregistrerade fordon
  • Ursprungskontroll
  • Saluvagnslicens (licensavgifter, inte skatt) - ange organisationsnummer vid inbetalning.
  • Felparkeringsavgift
  • Vägavgifter – ange registreringsnummer vid inbetalning.
  • Saluvagnsskatt

BIC-kod (SWIFT) gäller för samtliga konton. Det är obligatoriskt att ange konto i IBAN-format vid utlandsbetalningar. IBAN = International Bank Account Number – internationellt bankkontonummer BIC/SWIFT = Bank Identifier Code – bankens individuella kod/adress