Autogiro för trängselskatt – så här fungerar det

Med autogiro dras trängselskatten automatiskt från det konto du anger.

Trängselskatt betalas i efterskott. Varje månad får du en avi med skattebeslutet för föregående kalendermånad.

Observera att autogiro för trängselskatt inte omfattar infrastrukturavgifter (broavgifter). I din internetbank kan du anmäla autogiro separat för infrastrukturavgifter.

Autogiro för infrastrukturavgifter

Anmäl autogiro via din internetbank

Nu kan du som privatperson anmäla autogiro för att betala trängselskatt via din internetbank. Det går snabbare jämfört med vårt manuella medgivande där du måste skriva under och returnera det avtal som vi skickar hem till dig.

Du gör anmälan direkt i din internetbank!

Autogiro för privatperson och enskild firma

Ditt autogiromedgivande gäller inte för tilläggsavgifter, andra skatter (till exempel fordonsskatt), eller andra avgifter. Då ska du istället använda det inbetalningskort som vi skickar till dig som är fordonsägare.

Autogirot gäller för alla fordon du äger

Autogiromedgivandet omfattar automatiskt alla de fordon du är registrerad ägare till. Om du köper ett nytt fordon, kommer det automatiskt att omfattas av autogirot så snart uppgifterna finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister. På motsvarande sätt kopplas autogirot bort från ett fordon du säljer.

Anmälan med manuellt medgivande

Trängselskatt för privatperson och enskild firma

Autogiro för företag

Autogiromedgivandet omfattar automatiskt alla de fordon som företaget är registrerad ägare till. Vid ägarbyten uppdateras autogiromedgivandet automatiskt så snart uppgifterna finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister. 

Administrerar någon annan betalningen?

Om ditt företags fordon administreras av ett administrationsföretag, är det ofta de som sköter inbetalningen av trängselskatt. Det innebär att administrationsföretaget tecknar ett avtal om autogiro. Kontakta ditt företags administrationsbolag om du är osäker.

Anmäl autogiro för trängselskatt för företag

Relaterad information