Förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

Genom att inte släppa ut toalettavfallet hjälper du till att minska övergödningen av våra vatten. Du bidrar också till att förbättra närmiljön när mindre mängder bakterier sprids i hav och sjöar.

Var gäller förbudet?

Förbudet gäller hela Sveriges sjöterritorium, längs hela Sveriges kust, i alla sjöar och inre vattendrag.

Se karta över var förbudet gäller.

Hitta tömningsstationer

På en interaktiv karta kan du se vilka hamnar i landet som har en tömningsstation installerad. För att enklare kunna hitta till närmsta tömningsstation när du är på sjön är de också utmärkta med koordinater.

Se den interaktiva kartan för att hitta tömningsstationer.

Rapportera brister

Om du upplever brister i hamnarnas avfallsmottagande kan du rapportera bristerna till Transportstyrelsen. Du kan vara anonym.

Hur du använder en tömningsstation

Det är lätt att göra rätt. Filmen visar hur du använder en tömningsstation för fritidsbåtars toalettavfall.

Frågor och svar

Undantagna från förbudet

De enda fritidsbåtar som undantas från förbudet är de som k-märkts av Statens maritima museer.

Ytterligare information

Kontaktperson: Lina Petersson
E-post: lina.petersson@transportstyrelsen.se