Fartygsregistret

Det svenska fartygsregistret är inrättat för registrering av skepp, skeppsbyggen och båtar. Att ägaren ska registrera sitt skepp är ett krav som även gäller för båtar som används yrkesmässigt.

För att veta om ett fartyg är en båt eller ett skepp måste du ta reda på skrovets längd och bredd. Om fartyget är minst 12 meter långt och minst 4 meter brett är det ett skepp, annars är det en båt.

Är du osäker på om ditt fartyg är ett skepp eller en båt, på denna skiss beskrivs skillnaden mellan skepp och båt.

Alla skepp måste vara registrerade i fartygsregistret. Kravet om registrering gäller även för båtar som används yrkesmässigt (till bogsering, bärgning, transport av gods eller passagerare, fiske) och båtens skrov är minst fem meter långt.

Sveriges skeppslista ges ut en gång om året, i den finns uppgifter om samtliga registrerade skepp och båtar.

Köparens ansvar att registrera

Du som köper ett skepp (även fritidsskepp) måste registrera det i fartygsregistret. Du som köpare har ansvaret för registreringen oavsett om du köper det privat, via en mäklare eller båthandlare.

När ditt skepp är registrerat är det svenskt och du har skydd från krav från utomstående. Det försvårar också en illegal handel med fartyg och du kan belåna det på samma sätt som en fastighet (inteckna). Ett svenskt skepp som inte är registrerat får inte användas.

Vid registreringen ska ett antal handlingar skickas in till Transportstyrelsen. Om skeppet tidigare har haft utländsk ägare krävs ytterligare handlingar.

Registrering av skepp

Alla svenska skepp som är minst 12 meter långa och minst 4 meter breda ska vara registrerade i fartygsregistrets skeppsdel.

Läs mer om vad som gäller för inregistrering av skepp

Registrering av båtar

Fartyg som är kortare än 12 meter eller med en bredd som är mindre än 4 meter kallas båtar och registreras i fartygsregistrets båtdel. Båtar som är kortare än 5 meter ska som regel inte registreras. Passagerarbåtar kortare än 5 meter som är gjorda för fler än 12 passagerare ska registreras.

Läs mer om vad som gäller för inregistrering av båt (mindre fartyg).

Handläggningstider

Hur snabbt ditt ärende handläggs av Transportstyrelsen beror på vad ärendet gäller och hur komplett din ansökan är.

Handläggningstiderna nedan gäller för kompletta ärenden.

Typ av ärendeHandläggningstid
Inskrivningsärenden i fartygsregistret (t ex skepp) Utreds samma dag
Båtärenden Cirka två veckor
Mortifikationsärenden Cirka två veckor

Transportstyrelsen har inskrivningsdag fram till kl. 12.00 varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag som inte är helgdag. Handlingar som kommer efter kl. 12.00 handläggs nästkommande inskrivningsdag.

Kontakt

Kontakta sjöfartsregistret om du har frågor, vi har telefontid klockan 10-12.