Sjöfartsseminarium

Transportstyrelsens sjöfartsseminarium äger rum årligen och är ett forum för alla som är verksamma i sjöfartsbranschen och tanken är erbjuda alla intressenter i sjöfartsklustret en mötesplats och information om aktuella ämnen.

Intressenter för seminariumet kan i sammanhanget vara fartygsägare, redare eller andra som har ansvar för fartygssäkerhet, miljöskydd, sjöfartsskydd eller fartygsdriften på ett rederi, dess underleverantörer eller andra verksamhetsutövare i klustret. Även myndigheter med ansvar för frågor med sjöfartsanknytning frågor samt akademi och intresseorganisationer är välkomna.

Seminariet brukar vara på två dagar och det utgår en avgift för deltagande. På kvällen mellan mötesdagarna anordnas det för en gemensam middag.

Anmäl dig till sjöfartseminarium 2017.