Nya regler för nationell sjöfart

På Transportstyrelsen pågår ett projekt där hela regelverket för svenska fartyg ska ses över. Målsättningen är att ta fram ett modernt funktionsbaserat regelverk och ett effektivt tillsynssystem för att skapa goda förutsättningar för en långsiktig och hållbar verksamhet.

Projektets huvudmål är att ta fram ett modernt och funktionsbaserat regelverk och ett tillhörande tillsynssystem. Ett annat uttalat mål är att du ska kunna visa att du lever upp till regelverket vid exempelvis en kontroll från myndigheten. För att nå detta mål så kommer ett system införas som baseras i stor utsträckning på egenkontroll.

När träder reglerna i kraft?

Målsättningen är att nya föreskrifter och ett nytt tillsynssystem ska finnas på plats 1 maj 2017, men förändringen sker därefter under flera år. Innan föreskriften och tillsynssystemet kan träda ikraft behöver vissa ändringar i lag och förordning beslutas av riksdag och regering. Dessa finns ännu inte på plats och tidpunkten är därför preliminär. Du som är fartygsägare blir informerad i god tid innan de nya reglerna börjar gälla.

Fartyg som har fart- eller passagerarcertifikat kommer enligt förslaget att beröras av de nya reglerna från och med den 1 mars 2018.

Fartyg som inte har krav på certifikat kommer enligt förslaget att beröras av de nya reglerna från och med den 1 mars 2019.

Vilka berörs av det nya regelverket?

Svenska fartyg som används i yrkesmässig trafik och som i huvudsak omfattas av nationella regler. Det kan exempelvis vara allt från mindre utflyktsbåtar med utombordare, fiskebåtar och taxibåtar till skärgårdstrafik och bilfärjor.

Förslaget berör totalt cirka 6000 fartyg, 1000 fartyg som idag är certifierade och cirka 5000 fartyg som saknar certifikat (5-15 meter). Vi uppskattar att fartygen som saknar certifikat är fördelade på persontransport 20 procent, arbets-/bogser- och transportfartyg 35 procent och fiskefartyg 45 procent.

Dessutom berör förslaget svenska statsfartyg och fritidsfartyg som är längre än 24 meter.

Vilka ingår i projektet?

Projektet drivs i tätt samarbete mellan Transportstyrelsens jurister, sakhandläggare och inspektörer. För att få en bred diskussion kring de förslag som tas fram är en extern referensgrupp med representanter för branschen knuten till projektet.

Frågor och synpunkter på förslag som tagits fram inom projektet kan ställas till projektledningen via pnf@transportstyrelsen.se.

Vill du prenumerera på information?

Vill du ha löpande information om projektet kan du anmäla dig till Transportstyrelsens prenumerationstjänst. Kryssa i rutan ”Nya regler för nationell sjöfart (PNF)” under rubriken sjöfart.