Fartyg

Här hittar du information om vad som gäller för fartyg och dess utrustning.

Kundtjänst fartygsfrågor

Se vanliga frågor och svar om fartyg.

Jag vill...

Har du ett annat ärende eller en annan fråga som rör ditt fartyg, ring 0771-25 60 70 eller skriv till sjofartstillsyn@transportstyrelsen.se.

ID-kontroll på vissa passagerarfärjor

Regeringen har beslutat om att införa ett krav på kontroll av att passagerare som reser med passagerarfartyg har en giltig id-handling med fotografi. Kravet gäller passagerarfartyg på resor mer än 20 nautiska mil, motsvarande 37 km.
Läs informationsbrevet som skickats till berörda aktörer.

Nya rutiner kring besiktning och tillsyn

Från och med den 1 mars 2016 har Transportstyrelsen nya rutiner för hanteringen av fartygs eller rederiers brister som visar sig vid tillsyn och av utebliven periodisk
tillsyn. Läs informationsbrevet som skickats ut.