Flygbolag

Luftfart i förvärvssyfte får inte utövas i Sverige utan tillstånd – det är huvudregeln enligt luftfartslagen.

Det finns olika typer av grundläggande tillstånd när det gäller luftfart, här följer en sammanfattning av dessa.

Drifttillstånd

Drifttillstånd, eller AOC, är ett tekniskt/operativt tillstånd som meddelas av Transportstyrelsen. Du hittar mer information om det under Flygplan samt Helikopter.

Operativ licens – ett slags förvärvstillstånd

Svenska flygföretag måste till följd av EU-bestämmelser förutom ett drifttillstånd från Transportstyrelsen ha ett tillstånd för att mot betalning kunna utföra lufttransport av passagerare, gods och post. Tillståndet kallas operativ licens (OL).

Trafiktillstånd

Aerial work (bruksflyg)

Aerial work innebär att man mot betalning utför arbete med hjälp av luftfartyg, till exempel lyft, inspektioner och fotoflyg.

Svenska flygföretag med giltigt drifttillstånd behöver inga ytterligare tillstånd för att utföra aerial work i Sverige. Utländska flygföretag ska ansöka om tillstånd hos Transportstyrelsen.

Kommande regelverk SPO (Specialised Operations)

EU 965/2012 Annex VIII, Part-SPO (operativt regelverk för bruksflyg), träder i kraft i Sverige 21 april 2017.

Det kommer ordnas två seminariedagar, 12 oktober och 26 oktober, på Quality Airport Hotel Arlanda. Alla bolag som har bruksflygtillstånd eller som är i processen att starta verksamhet bruksflyg/Part-SPO är välkomna att delta.

Läs mer om implementeringen av Part-SPO (kommer snart).

Privatflygning inom AOC

Operatörer som innehar ett drifttillstånd (AOC) i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012 och flyger icke-kommersiell verksamhet (positioneringsflygningar, kontrollflygningar, skolflygningar etc.) med de luftfartyg som är förtecknade i drifttillståndsinnehavarens driftsspecifikationer behöver inte deklarera sin förmåga enligt Del NCC. Ref ORO.AOC.125. Förutsättningarna för sådan icke-kommersiell verksamhet inom ramen för ett AOC ska vara ingående beskrivet i drifthandboken (OM-A 8.7) och förhandsgodkänt av myndigheten.

Om en ägare av ett luftfartyg vill använda sitt luftfartyg för egna syften som inte kan kopplas till ett drifttillstånd (AOC) krävs en deklaration i enlighet med Del NCC.

Läs mer om Del-NCC och det nya regelverket för privatflygare.

Inhyrning och uthyrning av luftfartyg (leasing)

Läs mer om leasing av luftfartyg.