Utbildning

Här hittar du vanliga frågor och svar på frågor som rör körkortsutbildning.

Körkortstillstånd

Ett körkortstillstånd är giltigt i fem år. Giltighetstiden kan inte förlängas. Har körkortstillståndet gått ut och du fortfarande behöver det för att övningsköra eller avlägga prov måste du ansöka om ett nytt.

Du kan inte förlänga giltighetstiden för ditt körkortstillstånd. Går giltighetstiden ut så måste du ansöka om ett nytt hos Transportstyrelsen. För att kunna beställa ett tillstånd kan du använda våra e-tjänster eller beställa en ansökningsblankett via e-tjänsten "Beställ blankett".

Du ska skicka ansökan om körkortstillstånd till Transportstyrelsen, 701 97 Örebro. En avgift tas ut för att pröva ansökan om körkortstillstånd, Transportstyrelsen tillhandahåller ett inbetalningskort med OCR-nummer.

Viktigt! Avgiften ska betalas i samband med att du skickar in din ansökan. Det OCR-nummer som anges ska vara det samma som står utskrivet på både den beställda ansökningsblanketten och inbetalningsavin. När avgiften är betald kan Transportstyrelsen hantera ditt ärende.

Teori

Teoriböcker kan du köpa i bokhandel eller hos trafikskolor.

Teoriboken finns på flera språk. Hör efter med din trafikskola eller i bokhandeln.

Övningsfrågor kan du köpa i bokhandel eller hör med din trafikskola.

Om du söker i telefonkatalogen eller på Internet så hittar du en trafikskola nära dig. Där kan du också se om de har någon speciell utbildning.

Övningskörning

Ja, om det gäller personbil behörighet B, men inte för övriga körkortsbehörigheter.

Ja, övningskörning är möjlig från 17 år och sex månaders ålder. Om eleven har B-behörighet, krävs varken körkortstillstånd eller genomförd introduktionsutbildning.

Om eleven saknar B-behörighet, krävs körkortstillstånd för honom eller henne och genomförd introduktionsutbildning för både eleven och handledaren.

Ja, om bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt överstiger 3 500 kg men inte 4 250 kg krävs en godkänd handledare vid privat övningskörning. Han eller hon ska själv ha körkort för utökad behörighet B eller behörighet BE och ha haft ett sådant körkort under minst fem av de senaste tio åren.

Om eleven har körkort med behörighet B och bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg eller om den lätta släpvagnen väger högst 750 kg i totalvikt krävs inte någon godkänd handledare.

Du får ha passagerare i bilen under förutsättning att övningskörningen kan ske på ett trafiksäkert sätt.

Du kan köpa skylt hos de flesta bensinstationer samt biltillbehörsfirmor.

Om du kör privat ska du ha en grön och vit skylt baktill på bilen. Vid övningskörning med motorcykel kan skylten fästas på dräkten. Trafikskolor använder röda skyltar. Det ska stå ÖVNINGSKÖR på skylten.

Du ska ha fyllt 16 år och ha giltigt körkortstillstånd.

Om du ska övningsköra med personbil och tillkopplad lätt släpvagn eller med lätt lastbil ska du ha fyllt 17 år och 6 månader.

Om du ska övningsköra privat måste du ha med en godkänd handledare i bilen. Vid privat övningskörning för behörighet B ska du även ha en giltig introduktionsutbildning.

Det finns olika behörigheter med olika krav på ålder.

  • För lätt motorcykel, behörighet A1, behöver du vara minst 15 år och 9 månader.
  • För tung motorcykel, behörighet A2, behöver du vara 17 år och 6 månader.
  • För tung motorcykel, behörighet A, behöver du vara 23 år eller 19 år och 6 månader, under förutsättning att du har haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och sex månader. Övningskörning i trafikskola får ske från 17 år och 6 månader i trafikskola under förutsättning att den som har uppsikt över övningskörningen följer med på motorcykeln eller i en sidovagn.

Det ska ingå i utbildningen enligt reglerna. Du behöver inte göra någon speciell uppkörning i mörker vid själva körprovet. Dock kan det under den mörka årstiden ingå i körprovet.