Transportstyrelsens rapport över svensk järnvägssäkerhet

Transportstyrelsen gör analyser och rapporterar om säkerhetsnivån på järnväg. Bland annat tas en årlig rapport fram till Europeiska järnvägsbyrån (ERA).

Analys av spårbunden trafik 2014

Trafiksäkerhetens utveckling inom spårbunden trafik 2014

Rapporten avser verksamhetsåret 2014. Det här är inte den årliga rapporten till ERA utan en fristående analys av trafiksäkerhetens utveckling inom all spårbunden trafik, även fristående järnvägar, spårvagn och tunnelbana.

Rapport till regeringen och ERA för verksamhetsåret 2014

Säkerhetsrapport järnväg för verksamhetsåret 2014

Rapportens syfte

Rapporten beskriver den nationella säkerhetsnivån på järnvägen ur olika aspekter:

  • utvecklingen av järnvägssäkerheten
  • viktiga förändringar av lagstiftning och andra föreskrifter om järnvägssäkerhet
  • utvecklingen av säkerhetscertifiering och säkerhetstillstånd
  • resultaten av och erfarenheterna från säkerhetsmyndighetens tillsynsverksamhet.

Rapporten är till stor del baserad på de säkerhetsrapporter som järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare varje år lämnar till Transportstyrelsen. Detta sker i enlighet 2 kap. 5 a § järnvägslagen (2004:519).

ERA tillhandahåller och sammanställer alla länders rapporter

ERA publicerar Sveriges och andra länders rapporter. ERA publicerar även en sammanställd rapport för alla länder utifrån de underlag som lämnas in.

Ta del av andra länders rapporter och den sammanställda rapporten på ERA:s webbplats.

Transportstyrelsens rapporter om olyckor inom spårbunden trafik med mera är samlade här.