Remisser där svarstiden gått ut

Här publiceras remisser där svarstiden gått ut. Remisserna är från hösten 2015 och framåt. 

Alla Transportstyrelsens remisser från starten 2009 går att hitta på regelrådets webbplats.

14
21
38
44
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

Remisser

110 remisser

Förnyad remiss av förslag till föreskrifter för fartyg i nationell sjöfart samt förslag till upphävande- och ändringsföreskrifter

Remissvar lämnas senast den 6 mars 2017. Ange diarienummer TSF 2016-32 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2017-02-13

Information angående EASA förslag till EU-reglering av AFIS-tjänst

Sista datum för att lämna synpunkter på förslaget är den 28 februari 2017.

Publicerades 2017-02-10

Remiss av föreskrifter om trafiktillstånd mm

Remissvar lämnas senast den 5 mars 2017. Ange diarienummer TSF 2016-193 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2017-02-09

Remiss gällande Internationella civila luftfartsorganisationens, ICAO, förslag till ändrade ICAO-regler i Annex 13

Remissvar lämnas senast den 13 mars 2017. Vänligen ange diarienummer TSL 2017-350 i ditt svar.

Publicerades 2017-02-09

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om tillstånd för tunnelbana och spårväg, samt trafiksäkerhetsinstruktion för tunnelbana och spårväg

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 10 mars 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2015-120.

Publicerades 2017-01-31

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen