Remisser där svarstiden gått ut

Här publiceras remisser där svarstiden gått ut. Remisserna är från hösten 2015 och framåt. 

Alla Transportstyrelsens remisser från starten 2009 går att hitta på regelrådets webbplats.

15
25
49
51
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

Remisser

131 remisser

Remiss gällande ändringar i ICAO:s Annex 15, införande av ny PANS-AIM och följdändringar i Annex 3, 4, 6, 9, 10, 11, 14, PANS-ATM, PANS-OPS, PANS-ABC och PANS-Aerodromes

Remissvar lämnas senast den 5 juli 2017. Ange diarienummer TSL 2017-2814 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2017-06-21

Remiss gällande internationella civila luftfartsorganisationens, ICAO, förslag till ändrade ICAO-regler i Annex 3 om flygvädertjänst och följdändringar i Annex 15, PANS-ABC och PANS-ATM

Remissvar lämnas senast den 26 juni 2017. Ange diarienummer TSL 2017-2499 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2017-06-16

Remiss gällande ICAO:s förslag till ändrade regler i Annex 1, 2 och PANS-TRG avseende remotely piloted aircraft systems (RPAS), obemannade luftfartyg

Remissvar lämnas senast den 22 juni 2017. Vänligen ange TSL 2017-3098 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2017-06-02

Remiss gällande ICAO:s förslag till ändrade regler i Annex 6, Part III avseende Fatigue Management. Dessutom följdändringar i Part I

Remissvar lämnas senast den 12 juni 2017. Vänligen ange TSL 2017-1724 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2017-05-15

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen