Remisser där svarstiden gått ut

Här publiceras remisser där svarstiden gått ut. Remisserna är från hösten 2015 och framåt. 

Alla Transportstyrelsens remisser från starten 2009 går att hitta på regelrådets webbplats.

12
20
34
42
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

Remisser

101 remisser

Remiss av ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2010:96 om åtgärder mot förorening från fartyg

Remissvar lämnas senast den 6 februari 2017. Vänligen ange ärendenumret TSF 2015-113 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2017-01-13

Remiss om förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:117) om ansökan och utfärdande av färdskrivarkort

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast torsdagen den 16 februari 2017. Vänligen ange diarienummer TSF 2015-21.

Publicerades 2017-01-04

Remiss av förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:113) om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll

Remissvar lämnas senast den 18 januari 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2015-129 som referens.

Publicerades 2016-12-21

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillsyn inom sjöfartsområdet (nytryck)

Remissvar lämnas senast den 20 januari 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSFS 2015:81 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2016-12-20

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst

Remissvar lämnas senast den 15 januari 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSFS 2016:181 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2016-12-15

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen