Remisser där svarstiden gått ut

Här publiceras remisser där svarstiden gått ut. Remisserna är från hösten 2015 och framåt. 

Alla Transportstyrelsens remisser från starten 2009 går att hitta på regelrådets webbplats.

15
21
38
46
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

Remisser

113 remisser

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 24 mars 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2015-77 i ditt svar.

Publicerades 2017-02-28

Remiss av Transportstyrelsens förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2010:125 om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast onsdagen den 5 april 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2016-118.

Publicerades 2017-02-23

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om yrkeskunnande vid järnväg samt om yrkeskunnande vid tunnelbana och spårväg

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 7 april 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-9.

Publicerades 2017-02-21

Förnyad remiss av förslag till föreskrifter för fartyg i nationell sjöfart samt förslag till upphävande- och ändringsföreskrifter

Remissvar lämnas senast den 6 mars 2017. Ange diarienummer TSF 2016-32 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2017-02-13

Information angående EASA förslag till EU-reglering av AFIS-tjänst

Sista datum för att lämna synpunkter på förslaget är den 28 februari 2017.

Publicerades 2017-02-10

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen