Remisser där svarstiden gått ut

Här publiceras remisser där svarstiden gått ut. Remisserna är från hösten 2015 och framåt. 

Alla Transportstyrelsens remisser från starten 2009 går att hitta på regelrådets webbplats.

16
27
57
54
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

Remisser

145 remisser

Omremiss av obemannade luftfartyg

Remissvar lämnas senast den 11 september 2017. Ange diarienummer TSF 2017-13 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2017-08-28

Remiss av föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:32) om körprov för taxiförarlegitimation

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 21 september 2017.

Publicerades 2017-08-23

Remiss gällande Internationella civila luftfartsorganisationens, ICAO, förslag till ändrade ICAO-regler i PANS-OPS, Annex 4 och Annex 14 Vol I

Remissvar lämnas senast den 22 augusti 2017. Ange diarienummer TSL 2017-4625 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2017-07-12

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg

Remissvar lämnas senast fredagen den 4 augusti 2017. Vänligen ange vårt
diarienummer TSF 2017-121 i svaret.

Publicerades 2017-07-06

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillstånd att bedriva försök med självkörande fordon

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast onsdagen den 23 augusti 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-39 i ditt svar.

Publicerades 2017-07-03

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen