Remisser där svarstiden gått ut

Här publiceras remisser där svarstiden gått ut. Remisserna är från hösten 2015 och framåt. 

Alla Transportstyrelsens remisser från starten 2009 går att hitta på regelrådets webbplats.

15
23
41
49
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

Remisser

121 remisser

Remiss av ändring av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 26 maj 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-38 i ditt svar.

Publicerades 2017-05-10

Transportstyrelsens föreskrifter om rapportering av händelser inom civil luftfart

Synpunkter ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast fredagen den 5 maj 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2016-47 i svaret.

Publicerades 2017-04-21

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utmärkning till sjöss med sjösäkerhetsanordningar

Remissvar lämnas senast fredagen den 5 maj 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2015-110 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2017-04-10

Remiss med Transportstyrelsen förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om skyddshjälm

Vi tar tacksamt emot dina synpunkter senast fredagen den 12 maj 2017.
Ange diarienummer TSV 2009-1908.

Publicerades 2017-04-07

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen