Remisser där svarstiden gått ut

Här publiceras remisser där svarstiden gått ut. Remisserna är från hösten 2015 och framåt. 

Alla Transportstyrelsens remisser från starten 2009 går att hitta på regelrådets webbplats.

12
17
33
40
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.

Remisser

95 remisser

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillsyn inom sjöfartsområdet (nytryck)

Remissvar lämnas senast den 20 januari 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSFS 2015:81 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2016-12-20

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst

Remissvar lämnas senast den 15 januari 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSFS 2016:181 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2016-12-15

Remiss av föreskrift om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:2) om navigationssäkerhet och navigationsutrustning

Remissvar lämnas senast den 13 januari 2017. Ange ärendenumret TSF 2016-1 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2016-12-12

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om förlängning av föreskrifterna TSFS 2012:104 om långa och tunga fordonståg mellan Överkalix och Piteå

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast tisdagen den 10 januari 2017. Vänligen ange diarienummer TSF 2016-95.

Publicerades 2016-11-23

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i bilaga 2 i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast söndagen den 15 januari 2017. Vänligen ange diarienummer TSF 2016-177

Publicerades 2016-11-15

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen