TSFS 2016:105
Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter

I författningen anges vilka avgifter som gäller för Transportstyrelsens verksamhet inom järnvägs-, luftfarts-, sjöfarts- och vägtrafikområdet.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2016:105

I kraft 2017-01-01. PDF 2007 KB.

Ändringar

TSFS 2016:134

I kraft 2017-01-01. PDF 123 KB.

Ändr. 4 kap. 2 § och 5 kap. 3 §.

Rättelser

TSFS 2016:105

PDF 468 KB.

Rättad tabell i 24 kap. 8 §.

Till toppen