TSFS 2016:105
Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter

I författningen anges vilka avgifter som gäller för Transportstyrelsens verksamhet inom järnvägs-, luftfarts-, sjöfarts- och vägtrafikområdet.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2016:105

I kraft 2017-01-01. PDF 2007 KB.

Ändringar

TSFS 2016:134

I kraft 2017-01-01. PDF 123 KB.

Ändr. 4 kap. 2 § och 5 kap. 3 §.

TSFS 2017:72

I kraft 2017-07-01. PDF 300 KB.

Upph. 18 kap.; ändr. 14 kap. 8 §; ny 18 kap., 17 kap. 3 §, 24 kap. 19 a–c §§ och 30 kap. 16 §, och närmast före 17 kap. 3 §, 24 kap. 19 a och b §§ och 30 kap. 16 § nya rubriker.

Rättelser

TSFS 2016:105

PDF 468 KB.

Rättad tabell i 24 kap. 8 §.

Till toppen