Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

Du som skickar in remisser som rör luftfart bör använda en speciell blankett vid namn Remissyttrande till Transportstyrelsen. Du hittar denna blankett bland våra övriga blanketter som du når via respektive trafikslags startsida. Blanketten för remissyttrande ligger i mappen Luftfart/Regler.

0
1
1
2
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.
4 remisser

Remiss av ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2010:96 om åtgärder mot förorening från fartyg

Remissvar lämnas senast den 6 februari 2017. Vänligen ange ärendenumret TSF 2015-113 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2017-01-13

Remiss om förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:117) om ansökan och utfärdande av färdskrivarkort

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast torsdagen den 16 februari 2017. Vänligen ange diarienummer TSF 2015-21.

Publicerades 2017-01-04

Remiss av förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:113) om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll

Remissvar lämnas senast den 18 januari 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2015-129 som referens.

Publicerades 2016-12-21

Remiss av ändring i bilagan till Transportsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:78) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast tisdagen den 31 januari 2017. Vänligen ange diarienummer TSF 2016-221.

Publicerades 2016-12-02

  • 1

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen