Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

1
0
1
2
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.
4 remisser

Remiss gällande ICAO, förslag till ändringar i Annex 10 volym II och i Doc 4444 (PANS-ATM)

Remissvar lämnas senast den 19 maj 2017. Vänligen ange diarienummer TSL 2017-1509 i ditt svar.

Publicerades 2017-03-09

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 24 mars 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2015-77 i ditt svar.

Publicerades 2017-02-28

Remiss av Transportstyrelsens förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2010:125 om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast onsdagen den 5 april 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2016-118.

Publicerades 2017-02-23

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om yrkeskunnande vid järnväg samt om yrkeskunnande vid tunnelbana och spårväg

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 7 april 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-9.

Publicerades 2017-02-21

  • 1

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen