Information om nya eller ändrade regler

10

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort vid utlandsmyndighet

Transportstyrelsen har gett ut en ny föreskrift (TSFS 2017:22) som rör utlämnande av körkort vid utlandsmyndighet.

Publicerades 2017-04-21

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:17) om personlig tidbok

Transportstyrelsen har gett ut en ändringsföreskrift (TSFS 2017:21) som rör personlig tidbok.

Publicerades 2017-04-21

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:41) om taxitrafik

Transportstyrelsen har gett ut en ändringsföreskrift som rör taxitrafik.

Publicerades 2017-03-13

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:117) om ansökan och utfärdande av färdskrivarkort

Transportstyrelsen har gett ut en ändringsföreskrift som rör ansökan och utfärdande av färdskrivarkort.

Publicerades 2017-03-13

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare

Transportstyrelsen har gett ut en ändringsföreskrift som rör bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare. 

Publicerades 2017-03-10

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:17) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har gett ut en ändringsföreskrift - TSFS 2017:9 - som rör utlämnande av körkort.

Publicerades 2017-02-28

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:78) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

Transportstyrelsen har gett ut en ändringsföreskrift – 2017:8 – som rör elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.

Publicerades 2017-02-21

Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar

Transportstyrelsen har gett ut en ändringsföreskrift – 2017:6 – som rör Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar.

Publicerades 2017-02-15

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:17) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har gett ut en ändringsföreskrift - TSFS 2017:2 - som rör utlämnande av körkort.

Publicerades 2017-02-03

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:1) om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 maj 2017 och är är framtagna med anledning av ändringar i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens som rör innehåll i fortbildningen och möjlighet att ansöka om ändring i ett befintligt tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens.

Publicerades 2017-01-16

  • 1
Till toppen