Information om nya eller ändrade regler

16

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:17) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har gett ut en ändringsföreskrift - TSFS 2017:79 - som rör utlämnande av körkort.

Publicerades 2017-07-27

Nya föreskrifter om typgodkännande av fordon samt ändringsföreskrifter om bilar och släpvagnar

Transportstyrelsen har gett ut nya föreskrifter om nationellt typgodkännande av fordon samt ändringsföreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar.

Publicerades 2017-07-25

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret

Transportstyrelsen har gett ut ändrade föreskrifter om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret. De träder i kraft den 24 juli 2017.

Publicerades 2017-07-14

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:17) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har gett ut en ändringsföreskrift - TSFS 2017:74 - som rör utlämnande av körkort.

Publicerades 2017-06-27

Transportstyrelsen har gett ut två nya ändringsförfattningar

TSFS 2017:69
Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.  

TSFS 2017:71
Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:24) om mopeder och släpvagnar som dras av mopeder

Publicerades 2017-06-15

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort vid utlandsmyndighet

Transportstyrelsen har gett ut en ny föreskrift (TSFS 2017:22) som rör utlämnande av körkort vid utlandsmyndighet.

Publicerades 2017-04-21

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:17) om personlig tidbok

Transportstyrelsen har gett ut en ändringsföreskrift (TSFS 2017:21) som rör personlig tidbok.

Publicerades 2017-04-21

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:41) om taxitrafik

Transportstyrelsen har gett ut en ändringsföreskrift som rör taxitrafik.

Publicerades 2017-03-13

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:117) om ansökan och utfärdande av färdskrivarkort

Transportstyrelsen har gett ut en ändringsföreskrift som rör ansökan och utfärdande av färdskrivarkort.

Publicerades 2017-03-13

Till toppen