Färre allvarligt skadade och döda inom flyget 2016

2017-01-10

Under 2016 omkom 3 personer i samband med olyckor med svenskregistrerat flyg. Det är betydligt färre än under 2015. Antalet allvarligt skadade under 2016 var historiskt litet, endast 2 personer. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen.

– Säkerhetsläget ser bra ut inom det svenska flyget, säger Maria Ågren, generaldirektör på Transportstyrelsen.

– Utmaningen är att behålla den höga säkerhetsnivån.

Under 2015 omkom 7 personer inom svensk luftfart. 2016 har antalet omkomna sjunkit till 3 personer. 2 av de omkomna var besättningsmedlemmar på det fraktflygplan som havererade i norra Sverige i början av året. Den tredje omkomne tillhör kategorin allmänflygare.

Antalet allvarligt skadade under 2016 var historiskt mycket litet. Endast 2 personer skadades allvarligt. Det skedde i samband med en olycka under en skolflygning. Under 2015 skadades 7 personer allvarligt vid olyckor med svenska luftfartyg.

Ytterligare preliminär statistik över säkerheten inom svensk luftfart finns i Trafiksäkerheten i Sverige 2016.

Kontakt media

Charlotte Billgren, sektionen för statistik och analys på Transportstyrelsen, tel. 010-495 36 21,
e-post charlotte.billgren@transportstyrelsen.se

Eva-Mari Löfqvist, pressansvarig, tel 010-495 41 19
e-post eva-mari.lofqvist@transportstyrelsen.se

Till toppen