Pressmeddelanden

62 pressmeddelanden

Mindre registreringsskylten får nytt utseende

Transportstyrelsen ändrar utseendet på de mindre registreringsskyltarna. Ändringen innebär att storleken på bokstäverna justeras så de blir större. Förändringen gäller omgående och sker för att underlätta avläsningen av ett fordons registreringsnummer.

Publicerades 2017-06-26

25 personer omkom i majtrafiken på väg

Under maj 2017 omkom 25 personer och 192 personer skadades svårt i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som kommit till Transportstyrelsen den 15 juni 2017. Det är två fler omkomna jämfört med maj månad 2016.

Publicerades 2017-06-16

Ge barnen ett sjösäkert sommarlov!

Snart väntar skolavslutningar i hela landet och med det börjar säsongen då vårdnadshavare ansvarar för att barnen lever ett säkert sjöliv. Viktigast är att inte lämna små barn utan uppsikt nära sjöar och vattendrag och att använda flytväst.

Publicerades 2017-06-09

Båtsäsongen har börjat med olyckor till sjöss

Nu har båtlivet börjat. Och därmed också risken för olyckor till sjöss. Flera allvarliga olyckor har redan inträffat. Riskerna minskar med flytväst, mobiltelefon i skyddsfodral eller nödsändare.

Publicerades 2017-06-02

Nu gäller nya regler för nationell sjöfart

Från och med 1 juni 2017 gäller nya nationella regler för fartyg som används yrkesmässigt. Införandet sker stegvis. Till en början omfattas fartyg som är nya, byggs om eller nyregistreras och är större än 15 meter eller transporterar fler än 12 passagerare.

Publicerades 2017-05-19

Flytväst räddar liv

Flytväst räddar liv. Men fortfarande sker många drunkningsolyckor som skulle kunnat undvikas om den olycksdrabbade hade burit flytväst. Därför arrangeras internationella Flytvästdagen 21 maj av en lång rad organisationer och myndigheter, däribland Transportstyrelsen.

 

Publicerades 2017-05-18

18 personer omkom i apriltrafiken på väg

Under april 2017 omkom 18 personer och 182 personer skadades svårt i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15 maj 2017. Det är tre färre omkomna jämfört med april månad 2016.

Publicerades 2017-05-16

Det har blivit dyrare att besikta bilen

Sex år efter avregleringen av fordonsbesiktningen i Sverige fungerar själva besiktningsverksamheten i stort sett på samma sätt som tidigare. Samtidigt har en kontrollbesiktning av en personbil blivit 9 procent dyrare. Det visar Transportstyrelsens årliga rapport om läget på besiktningsmarknaden.

Publicerades 2017-05-15

Föreslår skärpta krav på beställare av transporter

Transportstyrelsen föreslår skärpta krav på beställare av transporter för att på så sätt öka regelefterlevnaden inom yrkestrafiken och skapa schysta villkor på transportmarknaden. Skärpningarna består dels i att det införs en uttrycklig undersökningsplikt, dels att alla beställare i avtalskedjan kan bli ansvariga för en otillåten transport.

Publicerades 2017-05-02

15 personer omkom i marstrafiken på väg

Under mars 2017 omkom 15 personer och 121 personer skadades svårt i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 12:e april 2017. Det är åtta fler omkomna jämfört med mars månad 2016. Antal omkomna i mars månad 2016 var det lägsta antalet omkomna under en enskild månad i modern tid, under åren 2013-2016 har i genomsnitt 14 personer omkommit i mars månad.

Publicerades 2017-04-18

Till toppen