Pressmeddelanden

215 pressmeddelanden

Färre allvarligt skadade och döda inom flyget 2016

Under 2016 omkom 3 personer i samband med olyckor med svenskregistrerat flyg. Det är betydligt färre än under 2015. Antalet allvarligt skadade under 2016 var historiskt litet, endast 2 personer. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen.

Publicerades 2017-01-10

30 omkom i fritidsbåtolyckor 2016

Under 2016 omkom 30 personer i fritidsbåtolyckor i Sverige, jämfört med 31 omkomna 2015. Ingen omkom inom svensk yrkessjöfart. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen.

Publicerades 2017-01-10

Färre döda på svenska spår 2016

Under 2016 omkom 89 personer i samband med olyckor på järnvägen. Det är 29 färre än under 2015, då 118 personer omkom i olyckor. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen.

Publicerades 2017-01-10

263 personer omkom på väg under 2016

Under 2016 omkom preliminärt 263 personer i vägtrafiken. Det är en ökning från 2015, då 259 personer omkom på väg. Det visar preliminär statistik som Transportstyrelsen tagit fram.

Publicerades 2017-01-10

Färre men allvarligare händelser med drönare 2016

Under 2016 inträffade det 33 händelser med drönare i luften kring svenska flygplatser. Det var en minskning jämfört med 2015, då Transportstyrelsen fick rapport om 34 händelser med drönare. Samtidigt var andelen allvarliga händelser större 2016 jämfört med 2015.

Publicerades 2017-01-04

Rattsurfning ses som farligt – men vi gör det ändå

Många svenskar tittar på mobilen när de egentligen borde ha ögonen på vägen. Det kan leda till stor trafikfara och risk för olyckor. 31 procent av svenskarna tycker att det är tveksamt eller farligt att sms:a samtidigt som de kör, trots att nästan 40 procent av förarna sms:ar bakom ratten. Det visar en undersökning genomförd på uppdrag av Transportstyrelsen.

Publicerades 2016-12-20

19 personer omkom i novembertrafiken på väg

Under november i år omkom 19 personer och 169 personer skadades svårt i vägtrafiken. Det är en fler jämfört med november månad förra året. Under de första 11 månaderna har därmed 248 personer omkommit i vägtrafiken i år. Det är 13 fler jämfört med motsvarande period i fjol. Det visar preliminära uppgifter från polisen som inkommit till Transportstyrelsen den 15 december.

Publicerades 2016-12-15

Här rattsurfar vi mest

Rattsurfning är ett trafikfarligt beteende som förekommer över hela landet. Till de som rattsurfar mest hör invånarna i Jönköpings och Gävleborgs län. Minst rattsurfar invånarna i Blekinge, Västmanland och Gotlands län. Det visar en undersökning genomförd på uppdrag av Transportstyrelsen.

Publicerades 2016-12-12

Utbredd rattsurfning fara i trafiken

Många har svårt att låta bli mobilen när de kör bil. De pratar, sms:ar, använder musiktjänster och sociala medier. 37 procent av svenskarna sms:ar bakom ratten. Inom gruppen 18-30 år är antalet så högt som 56 procent. Det visar en undersökning genomförd på uppdrag av Transportstyrelsen.

Publicerades 2016-12-03

Ny kampanj ska få oss att sluta rattsurfa

Rattsurfning gör oss ouppmärksamma och därmed farliga i trafiken. Trots
det rattsurfar allt för många svenskar. Det vill Transportstyrelsen ändra på.
Under december rullas en ny kampanj ut. Huvudmålgruppen är de som rattsurfar allra mest, män och kvinnor mellan 18-30 år.

Publicerades 2016-12-01

Till toppen