Kategorier av information väg

Här hittar du en beskrivning av de kategorier av information du kan prenumerera på uppgifter inom avdelning väg.

Besiktningsföretag

I kategorin Besiktningsföretag prenumererar du på information om pågående och kommande ändringar som påverkar rutiner inom området för fordonsbesiktning och fordonsprovning samt aktuella nyheter.

Föreskrifter - övriga vägtrafikföreskrifter

I kategorin Föreskrifter prenumererar du på aktuell information och uppdateringar av Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) gällande vägtrafikområdet.

Fordonsregistrerare

I kategorin Fordonsregistrerare prenumererar du på information om pågående och kommande ändringar som påverkar rutiner inom området för fordonsregistrering samt aktuella nyheter.

Försäkringsbolag

I kategorin Försäkringsbolag, prenumererar du på information om pågående/ kommande ändringar samt nyheter som påverkar vägtrafikregistret och försäkringsområdet.

Informationsförmedlare

I kategorin Informationsförmedlare prenumererar du som är Transportstyrelsens avtalskund på riktade nyheter om förändringar i vägtrafikregistret.

RDT

I kategorin RDT prenumererar du på information som gäller den Rikstäckande Databasen för Trafikföreskrifter och Svensk trafikföreskriftssamling (STFS).

STRADA polis

I kategorin STRADA polis prenumererar du på uppgifter gällande olycks- och skadestatistik i trafiken som Polisen rapporterar in till informationssystemet STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). Statistiken är rikstäckande (redovisas både nationellt och regionalt). 

STRADA sjukhus

I kategorin STRADA sjukhus prenumererar du på uppgifter om olyckor i vägtrafiken som större delen av Sveriges akutsjukhus registrerar in till informationssystemet STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). 

Trafikmedicin

I kategorin Trafikmedicin prenumererar du på aktuell information inom
området trafikmedicin. Denna sida inkluderar även information om alkolås efter
rattfylleri.