Webbläsare

Vår webbplats visas allra bäst i en webbläsare som har stöd för nedan angivna standarder.

Vi har strävat efter att bygga vår webbplats i enlighet med riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben. Vi använder XHTML 1.0 Transitional för vårt innehåll och styr hur det presenteras via Cascading Style Sheets (CSS) 2.1.

Kända webbläsarproblem i våra e-tjänster

Safari (för iOS och OSX)

Just nu uppstår problem om du försöker använda vissa av våra e-tjänster i Safari. Problemet uppstår när du klickar på en länk för att logga in till en tjänst. Sidan försöker då att ladda tjänsten men misslyckas. Om du efter att meddelandet "Safari kan inte öppna sidan eftersom nätverksanslutningen förlorades" laddar om sidan genom att trycka på "ladda om"-ikonen i adressfältet så kan du använda tjänsten som vanligt.

Chrome för iOS

Samma problem som för Safari ovan. I Chrome möts du dock av meddelandet "den här webbsidan är inte tillgänglig". Lösningen är att klicka på menyknappen och sedan ladda om sidan. Då möts du av meddelandet "den här webbsidan är inte tillgänglig" igen. Den här gången finns dock också en knapp som heter "hämta igen". Trycker du på den så kan du använda tjänsten som vanligt.

Övriga problem

Har du ändå problem med att använda våra e-tjänster bakom inloggning? Läs om vårt stöd för e-legitimation.