Organisation

Transportstyrelsen finns på 13 orter i landet och vi har idag cirka 1 820 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. 

Huvudkontoret ligger i Norrköping och där arbetar generaldirektören. Transportstyrelsen har totalt nio avdelningar:

• Körkortsavdelningen
• Sjö- och luftfartsavdelningen
• Fordonsinformationsavdelningen 
• Fordonsregistrerings- och ärendestödsavdelningen 
• Väg- och järnvägsavdelningen
• Ekonomiavdelningen
• It-avdelningen
• Kommunikationsavdelningen
• Personalavdelningen

 

Organisationsschema