Årsredovisning 2015

Här kan du ta del av årsredovisningen i en kortversion för att få en översikt av verksamhetsåret som gått.

Generaldirektör Maria Ågren berättar om året

Maria Ågren berättar om sitt första år som generaldirektör för Transportstyrelsen och om några övergripande frågor som vi har arbetat med. Läs Maria Ågrens förord till årsredovisningen eller se filmen.

 

Arbete inom trafikslagen

 

Vägtrafik

Antalet beslutade tillståndsärenden minskade, broavgift infördes i Motala och Sundsvall, trängselskatten förändrades i Stockholm och 7 400 000 fordon fanns registrerade inom vägtrafiken.

Läs om vägtrafik

Sjöfart

Nya regelverk för inre vattenvägar resulterade i färre föreskrifter, toatömningsförbud för fritidsbåtar var en uppmärksammad fråga och cirka
9 000 fartyg fanns registrerade inom sjöfarten.

Läs om sjöfart

 

Luftfart

Antalet tillståndsprövningar ökade, intresset för drönare var stort och cirka 3 000 luftfartyg fanns registrerade inom luftfarten.

Läs om luftfart

 

Järnväg

 Färre ansökningar av lokförarbevis resulterade i färre tillståndsbeslut och cirka 16 000 fordon fanns registrerade inom järnvägstrafiken. 

Läs om järnväg 

 

Medarbetare

Transportstyrelsen ska vara en attraktiv arbetsplats med hög kompetens. Myndigheten har 1 819 medarbetare fördelat över 14 orter. Vi arbetade aktivt med kunskap om jämställdhet och mångfald för att öka medvetenheten på myndigheten.

Läs mer om medarbetare

Medborgare och näringsliv 

Vi ska vara en digitalt samverkande myndighet och skapa en enklare vardag för medborgare och näringsliv. Vi satsade på e-tjänster och tog fram en handlingsplan för att öka digitaliseringen.

Läs mer om medborgare och näringsliv

Miljö

Vi ska bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem. Hänsyn till miljön ska avspeglas i det vi gör. Vi arbetade bland annat med tunga fordons utsläpp, förnybara drivmedel och luftfartygens buller och bränsleanvändning.

Läs mer om miljö

Forskning och innovation

Vi arbetar med forskning och innovation för att bidra till ny kunskap inom de områden där det finns ett särskilt kunskapsbehov. Vi arbetade bland annat med regleringen av kör- och vilotider och genomförde tester på toalettavfall från passagerarfartyg.

Läs mer om forskning och innovation

Finansiell redovisning

Transportstyrelsens totala kostnader minskade jämfört med föregående år. Minskningen beror främst på att upparbetade kostnader för stordatormigreringen och andra projekt har överförts till balansräkningen.

Läs mer om den finansiella redovisningen

Vårt uppdrag

Transportstyrelsens verksamhet ska utveckla ett tillgängligt transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa. Med respekt för konsekvenser för medborgare och näringsliv utformar vi regler och följer upp att de efterlevs. Vi förser samhället med uppgifter om transportmedel och förare. Vi arbetar med helhetssyn och effektivitet och har hög servicenivå i vår kontakt med omvärlden.

Läs mer om Transportstyrelsen

Året i medierna

2015 kännetecknades av att Transportstyrelsen fick allt mer utrymme i media. Rekordet i antalet exponeringar i media från 2014 slogs med råge. Under 2015 figurerade Transportstyrelsen i nästan 16 700 inslag, i jämförelse med
14 000 inslag år 2014.

Relaterad information

Årsredovisning 2015
pdf 1479 kB