Körkort

Transportstyrelsen tar ut avgifter för olika tjänster kopplat till körkort. Några exempel är ansökan om körkortstillstånd, utbyte och förnyelse av utländska körkort och godkännande som handledare.

Här kan du se de tjänster vi tar ut en avgift för:

Produkt/tjänst Avgift
Körkortstillstånd 150 kr
Körkortstillstånd efter återkallelse 500 kr
Tillverkning av körkortet 150 kr
Utbyte eller förnyelse av utländskt körkort (till svenskt)   150 kr

Förlängd giltighet av behörighet C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE

  • när den högre behörigheten slutar gälla under 2017
  • när den högre behörigheten slutar gälla under 2018 eller senare

  

   315 kr
0 kr

Godkännande som handledare    50 kr
Undantag i samband med alkolås    600 kr
Undantag* för traktorkort för personer under 16 år    300 kr
Undantag från 8 kap. 9 och 10 §§ körkortsförordningen    600 kr
Undantag från medicinska krav    600 kr
Övriga undantag    600 kr

*enligt körkortsförordningen (1998:980)

Avgifter för körkortsprov och fotografering hittar du på Trafikverkets webbplats.

Under Övriga avgifter finns avgifter för utfärdande av behörighetshandlingar och utlandsärenden.

Körkortet måste förnyas i det land där man är permanent bosatt. Läs mer om nytt körkort från utlandet.